Triển khai đối chiếu, phân loại nợ vay của khách hàng vay vốn tín dụng chính sách năm 2021

Ngày 20/12/2021, UBND quận Ba Đình ban hành văn bản số 2860/UBND-NHCSXH chỉ đạo việc triển khai thực hiện đối, phân loại nợ của khách hàng năm 2021.
content:

Triển khai đối chiếu, phân loại nợ vay của khách hàng vay vốn tín dụng chính sách 

Thời gian bắt đầu thực hiện đối chiếu, phân loại nợ từ ngày 01/01/2022 và kết thúc đối chiếu, phân loại nợ hoàn thành chậm nhất trước ngày 31/3/2022. Phạm vi đối chiếu, phân loại 100% dư nợ gốc và nợ lãi phát sinh đến thời điểm cuối ngày 31/12/2021. Các khoản dư nợ phát sinh sau ngày 31/12/2021 sẽ được đối chiếu, phân loại vào đợt tiếp theo.

UBND quận Ba Đình chỉ đạo UBND các phường thành lập Ban chỉ đạo đối chiếu, phân loại nợ, phê duyệt kế hoạch đối chiếu, phân loại nợ chi tiết đến từng tổ Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV). Thông báo danh sách phân công thành viên tham gia Tổ đối chiếu, phân loại nợ đến từng Tổ TK&VV. Đồng thời, Chủ tịch UBND phường triển khai đến tổ trưởng tổ TK&VV, đại diện hội đoàn thể nhận ủy thác, tổ trưởng tổ dân phố, công an khu vực phối hợp với NHCSXH tổ chức thực hiện việc đối chiếu, phân loại nợ của khách hàng. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến cho các hộ vay trên địa bàn về mục đích, ý nghĩa của việc đối chiếu, phân loại nợ và có trách nhiệm hợp tác với Tổ đối chiếu, phân loại nợ.

Ảnh giao dịch tại NHCSXH quận

Đối với NHCSXH quận tổ chức triển khai đến toàn thể cán bộ nghiệp vụ NHCSXH, các Hội, Đoàn thể nhận ủy thác và chính quyền các phường về việc đối chiếu, phân loại nợ của khách hàng. Hỗ trợ công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện đối chiếu, phân loại nợ đảm bảo đúng quy định và tiến độ theo yêu cầu. Phân công cán bộ tham gia đối chiếu và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai kế hoạch đối chiếu, phân loại nợ đạt hiệu quả và đúng tiến độ. Đồng thời báo cáo tiến độ thực hiện, khó khăn, vướng mắc cho Trưởng Ban Đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH quận tại các phiên họp định kỳ.

Đối với các Hội, Đoàn thể nhận ủy thác phối hợp chặt chẽ với NHCSXH quận trong việc triển khai thực hiện công tác đối chiếu nợ, phân loại nợ vay của khách hàng, đồng thời chỉ đạo Hội, Đoàn thể nhận ủy thác tham gia Ban chỉ đạo cấp phường. Thường xuyên theo dõi, giám sát, đôn đốc Hội, Đoàn thể nhận ủy thác trong việc tổ chức thực hiện.

Việc đối chiếu, phân loại nợ là nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng đầu năm 2022. UBND quận chỉ đạo NHCSXH quận phối hợp với chính quyền các phường chủ động xây dựng, điều chỉnh kế hoạch đối chiếu, phân loại nợ thích ứng an toàn, linh hoạt phù họp với thực tế trên địa bàn. Trong quá trình đối chiếu, phân loại nợ phải tuân thủ nghiêm các quy định, chỉ đạo về phòng chống dịch Covid-19 và có biện pháp bảo đảm an toàn phòng dịch cho khách hàng, cán bộ NHCSXH và các thành phần tham gia đối chiếu.

Ngân hàng Chính sách xã hội quận Ba Đình

 

content:

content:

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 693
Số lượt truy cập: 1351776