Tin nổi bật

Kỳ họp lần thứ mười ba Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XXV
Ngày đăng 05/07/2018 | 11:58

Sáng ngày 04-7, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Ba Đình khóa XXV tổ chức kỳ họp lần thứ mười ba để đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2018; triển khai kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 26 của Hội nghị Trung ương 7, khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.

Trong 6 tháng qua, Ban Thường vụ Quận ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các TCCS Đảng trực thuộc triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng; duy trì sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXV đảm bảo tiến độ, chất lượng. Quan tâm đổi mới công tác triển khai quán triệt nghị quyết thông qua việc học tập trực tuyến Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7 (khóa XII), chuyên đề Chỉ thị 05 năm 2018 "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tới cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên 14 phường.  

Công tác tổ chức cán bộ được quan tâm; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển điều động và thực hiện các chính sách cán bộ được thực hiện đồng bộ, theo đúng quy trình. Thực hiện công khai, minh bạch quy trình công tác cán bộ đối với 21 cán bộ diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý. Mở 32 lớp đào tạo, bồi dưỡng khối Đảng, đoàn thể, chính quyền với 4.690 học viên. Công tác kiểm tra giám sát được đẩy mạnh, tập trung giám sát chuyên đề và kiểm tra tổ chức Đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Công tác dân vận, tôn giáo và công tác văn phòng cấp ủy được tăng cường, đi vào nền nếp. UBMTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ quận tới cơ sở đã triển khai các hoạt động, các phong trào thi đua thiết thực phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị của Quận. Thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, phối hợp tham gia giữ gìn trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, tổ chức ứng trực đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Triển khai thực hiện nghiêm chủ đề công tác năm 2018 của Thành phố “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị”. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 -2023,...

Trong 6 tháng đầu năm 2018, kinh tế của quận ổn định và phát triển, tổng thu ngân sách ước đạt 50,32%, chi ngân sách ước đạt 43,55%; cấp 90 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, đạt 51,72%. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vụ việc phức tạp nhạy cảm, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận. Chất lượng giáo dục - đào tạo được nâng cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2017 - 2018. Công tác chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân, phòng, chống dịch bệnh được quan tâm thực hiện tốt, đặc biệt không để bùng phát dịch sốt xuất huyết trên địa bàn. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được thực hiện tốt, đẩy mạnh tạo chuyển biến tích cực, kỷ cương hành chính được nâng cao. Đảm bảo an sinh xã hội, tổ chức chi trả chế độ chính sách, tặng quà tết kịp thời, đúng quy định cho trên 118 nghìn lượt người với số tiền trên 452,7 tỷ đồng. Triển khai các hoạt động tri ân nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh liệt sỹ. Thực hiện tốt công tác giảm nghèo, đã giảm 212 hộ, đạt 52,7% chỉ tiêu Thành phố giao. An ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không để tụ tập đông người, biểu tình trái pháp luật xảy ra trên địa bàn quận,...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Minh Dũng Tiến - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy yêu cầu các tổ chức cơ sở đảng tập trung lãnh đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng. Tiếp tục thực hiện nghiêm chủ đề công tác năm 2018 của Thành phố “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; phương châm công tác của quận “Kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”; thực hiện “Năm dân vận chính quyền”. Thường xuyên rà soát các chỉ tiêu để tập trung thực hiện. Tiếp tục thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường đối thoại, nắm bắt diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2018.

BTG