Tin nổi bật

Ba Đình tập trung tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2019
Ngày đăng 12/02/2019 | 09:15

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận ủy yêu cầu chú trọng công tác tuyên truyền năm 2019 ngay từ đầu năm; Ban Tuyên giáo Quận ủy đã ban hành Hướng dẫn số 37-HD/BTG, ngày 02/01/2019 về “Tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2019”

 

Theo đó, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tổ chức tuyên tuyền lịch sử, văn hóa cách mạng của dân tộc ta; giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước; khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc; góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử như 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2019) và đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi; Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch); Kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019); Kỷ niệm 65 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2019); Kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019); Kỷ niệm 74 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2019) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2019); Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm và trên 100 năm ngày sinh các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước; các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu đã từ trần, như: Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Cụ Nguyễn Văn Tố (05/6/1889 - 05/6/2019), Trưởng ban Thường trực Quốc hội; Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 04/11/2019), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng. Các ngày lễ quốc tế: Kỷ niệm 149 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2019); Kỷ niệm 201 năm Ngày sinh C.Mác (05/5/1818 - 05/5/2019); Kỷ niệm 199 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 - 28/11/2019). Kỷ niệm các sự kiện lịch sử quan trọng và các ngày kỷ niệm khác: Kỷ niệm 40 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (07/01/1979 - 07/01/2019); 40 năm Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc  (17/02/1979 - 17/02/2019); 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969 - 02/9/2019); 130 năm Ngày sinh Cụ Bùi Bằng Đoàn (19/9/1889 - 19/9/2019), Trưởng ban Thường trực Quốc hội; kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2019); 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019) và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019),...

Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm cần tổ chức phù hợp, thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức; tạo khí thế cách mạng sôi nổi, không khí phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn cần lồng ghép với việc tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các phong trào thi đua yêu nước và các sự kiện chính trị của đất nước, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn quận căn cứ tình hình, điều kiện thực tế để tổ chức kỷ niệm với các hình thức phong phú, phù hợp như: tổ chức giáo dục truyền thống, thăm di tích lịch sử, tổ chức hội nghị tọa đàm, gặp mặt giao lưu nhân chứng lịch sử, trao tặng Huy hiệu Đảng, thăm hỏi các gia đình, đối tượng chính sách, giúp đỡ các gia  đình có hoàn cảnh khó khăn, người gia cô đơn không nơi lương tựa,... đẩy mạnh các hoạt động “Uống nước nhớ nguồn, Đền ơn - đáp nghĩa”; trùng tu, tôn tạo, quản lý và sử dụng có hiệu quả các di tích lịch sử, văn hóa, di tích cách mạng; xây dựng các công trình văn hóa gắn liền với các địa danh các nhân vật lịch sử. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, internet và mạng xã hội, cổng thông tin điện tử của quận, trang tin điện tử của phường những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của các cấp, các ngành; về những gương điển hình, nhân tố mới; về kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên và sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội; chú trọng tuyên truyền cho đối tượng là thanh niên, học sinh, sinh viên; xây dựng các cụm thông tin, cổ động, panô, áp phích, khẩu hiệu, bảng điện tử trên các tuyến phố chính của quận; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng; hướng dẫn nhân dân treo cờ Tổ quốc trong các ngày lễ lớn của đất nước. 

Trần Ba - BTG