Tin nổi bật

Phúc Xá tổ chức tiêm phòng bệnh dại cho chó, mèo đợt 1 năm 2019
Ngày đăng 17/04/2019 | 10:23

Nhằm tăng cường hiệu quả quản lý đàn vật nuôi và chủ động kiểm soát đối với tình hình bệnh dại trên địa bàn phường, ngày 13/4, UBND phường Phúc Xá phối hợp với Trạm thú y quận tổ chức tiêm phòng dại cho đàn chó, mèo trên địa bàn phường.

Nhằm tăng cường hiệu quả quản lý đàn vật nuôi và chủ động kiểm soát đối với tình hình bệnh dại trên địa bàn phường, ngày 13/4, UBND phường Phúc Xá phối hợp với Trạm thú y quận tổ chức tiêm phòng dại cho đàn chó, mèo trên địa bàn phường.

Kết thúc đợt tiêm phòng, đã có 156/155 con chó, mèo được tiêm phòng bệnh dại (vượt chỉ tiêu đã đăng ký với quận).

Để tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 05/3/2019 của UBND phường về tăng cường quản lý nhà nước đối với việc phòng chống bệnh dại trên địa bàn phường, trong thời gian tới, UBND phường sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định của nhà nước và cơ quan chức năng về nuôi, thả chó mèo đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thông qua các hình thức thông tin cơ sở, từng bước nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cá nhân, hộ gia đình trong việc phòng chống bệnh dại; đảm bảo tỷ lệ tiêm phòng đạt 100% tổng đàn chó, mèo trong diện tiêm.  

                    Phạm Thị Nết