Tin nổi bật

Thông báo: Tuyển dụng công chức các cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức CT-XH quận Ba Đình năm 2019.
Ngày đăng 23/05/2019 | 16:07

Căn cứ Kế hoạch số 129-KH/TU ngày 29/3/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tuyển dụng công chức các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố Hà Nội năm 2019 và Thông báo số 1946-TB/TU ngày 17/5/2019 của Thành ủy Hà Nội về việc tuyển dụng công chức các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố Hà Nội năm 2019. Quận ủy Ba Đình thông báo tuyển dụng công chức các cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức CT-XH quận Ba Đình năm 2019.

Hình thức tuyển dụng: Thực hiện thông qua hình thức thi tuyển. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu thuộc 07 đơn vị.

- Thông báo của Thành ủy Hà Nội: chi tiết xem tại đây.

- Thông báo của Quận ủy Ba Đình: chi tiết xem tại đây.