Tin nổi bật

HĐND phường Giảng Võ tổ chức Phiên Giải trình giữa hai kỳ họp HĐND năm 2019
Ngày đăng 30/05/2019 | 22:59

Ngày 28/5, Thường trực Hội đồng nhân dân phường Giảng Võ tổ chức Phiên Giải trình giữa hai kỳ họp HĐND năm 2019 trong công tác quản lý nhà nước về trật tự đô thị và trật tự an toàn giao thông trên địa bàn phường.

Tham dự phiên giải trình có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ - HĐND – UBND - UBMTTQ, Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội, Bí thư chi bộ, Trưởng ban CTMT các địa bàn dân cư, tổ trưởng tổ dân phố và toàn thể đại biểu Hội đồng nhân dân phường.

Các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả triển khai công tác quản lý nhà nước về trật tự đô thị và trật tự an toàn giao thông trên địa bàn phường từ tháng 6/2018 đến tháng 5/2019; kết quả của UBND phường và các cơ quan chuyên môn trong việc giải quyết kiến nghị cử tri và chất vấn của đại biểu HĐND trong các kỳ họp.

Phiên giải trình cũng lắng nghe 14 ý kiến phát biểu nêu những nội dung cần giải trình và 3 ý kiến yêu cầu giải trình bổ sung. Đồng chí Chủ tịch UBND phường và đồng chí Phó trưởng Công an phường đã tham gia giải trình, qua đó làm rõ những vấn đề thuộc thẩm quyền và tiếp thu ý kiến của các đại biểu, đề ra những giải pháp trong thời gian tới.

Tổ chức giải trình theo chuyên đề giữa hai kỳ họp HĐND là một cách thức quan trọng để thực hiện dân chủ, nâng cao vai trò, chức năng, uy tín của HĐND trong bộ máy chính quyền. Giải trình cũng nhằm nâng cao trách nhiệm của lãnh đạo UBND phường và các cơ quan chuyên môn trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao và thực hiện cam kết với cử tri, với đại biểu HĐND; làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân, tổ chức phối hợp có hiệu quả các ban ngành, đoàn thể để nâng cao kết quả của việc đảm bảo duy trì trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn phường.

 

                                                                         Ban Văn hóa Thông tin phường