Tin nổi bật

Phường Thành Công tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật
Ngày đăng 11/06/2019 | 09:10

Ngày 07/6/, UBND phường Thành Công tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về một số nội dung cơ bản của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Tới dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy – HĐND – UBND, các đồng chí trưởng, phó các ban ngành đoàn thể, các ông, bà Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận, trưởng ban phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa 14 địa bàn dân cư, các ông, bà tổ trưởng, tổ phó dân phố

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Thạc sỹ - Luật sư Nguyễn Văn Hà – Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội trực tiếp truyền đạt, chia sẻ những nội dung quan trọng của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan các hình thức và biện pháp phù hợp để cán bộ, công chức hiểu rõ, thực hiện nghiêm chỉnh các quy định pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Hoạt động này cũng nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bồi thường đối với các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm của người thi hành công vụ, nhằm phòng ngừa, không để xảy ra các hành vi trái pháp luật làm phát sinh trách nhiệm bồi thường của nhà nước. Đồng thời, qua hội nghị, các đại biểu có thể nắm bắt kịp thời những quy định mới để vận dụng trong quá trình giải quyết yêu cầu bồi thường (nếu có) theo đúng quy định pháp luật, nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp.

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước còn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng về nhà nước pháp quyền, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, tạo khuôn khổ pháp lý nhằm xây dựng và vận hành hệ thống pháp luật thống nhất, đồng bộ, minh bạch, khả thi, dễ tiếp cận, hiệu lực và hiệu quả, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển đất nước.

 

Ngọc An – Cán bộ VHTT