Tin nổi bật

Kết luận của đồng chí Nguyễn Trung Dũng tại cuộc họp đánh giá công tác phòng cháy và chữa cháy 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019
Ngày đăng 11/06/2019 | 09:27

Ngày 06/6, tại trụ sở UBND quận Ba Đình, đồng chí Nguyễn Trung Dũng - Phó Chủ tịch UBND quận đã chủ trì cuộc học đánh giá công tác phòng cháy chữa cháy 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

Nội dung Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Trung Dũng - Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình tại cuộc họp đánh giá công tác phòng cháy và chữa cháy 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 xin xem chi tiết TẠI ĐÂY .