Tin nổi bật

Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ngày đăng 12/08/2019 | 13:49

Ngày 05/7/2019, Ban Thường vụ Quận ủy Ba Đình ban hành Kế hoạch số 159-KH/QU triển khai tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người.

Theo kế hoạch, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể từ quận đến cơ sở đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền sâu rộng bằng các hình thức phong phú, phù hợp từng đối tượng. Tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh trong Di chúc. Khẳng định cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh luôn sống mãi trong tâm khảm mỗi người dân Việt Nam. Tuyên truyền những thành tựu nổi bật, bài học kinh nghiệm của Thủ đô và đất nước trong quá trình thực hiện Di chúc của Người. Nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với tuyên truyền kỷ niệm 20 năm Thủ đô Hà Nội được UNESCO vinh danh “Thành phố vì hòa bình”, 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, chủ đề công tác năm 2019 của Thành phố “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị”,... Tích cực đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, phủ định ý nghĩa, giá trị lý luận, thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung và Di chúc nói riêng, luận điệu xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước; kịp thời phản ánh không khí phấn khởi, tin tưởng thể hiện qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm diễn ra ở các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Toàn quận tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng bộ quận với chủ đề “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Thành tựu và bài học kinh nghiệm” nhằm ôn lại nội dung Di chúc, nhất là lời căn dặn của Người về công tác xây dựng Đảng. Thảo luận, làm rõ giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc của Di chúc và những thành tựu trong 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; liên hệ, đánh giá việc thực hiện Di chúc với 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở ngành, địa phương, đơn vị. Tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp quận; giao lưu, tọa đàm, lễ dâng hương, báo công; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”,…

Ban Thường vụ Quận ủy yêu cầu các hoạt động kỷ niệm cần được tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả với nội dung và hình thức phong phú; không phô trương, lãng phí; có ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục cao, có sức lan tỏa sâu rộng, góp phần tạo không khí phấn khởi, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và nhiệm vụ chính trị của ngành, cơ quan, đơn vị.

Kỷ niệm 50 năm ngày Bác đi xa, ôn lại lời căn dặn của Người trong Di chúc, là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi tổ chức Đảng tự soi rọi lại mình; phấn đấu xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo khối đại đoàn kết toàn dân “xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh” như di nguyện của Người.

Trịnh Huyền