Tin nổi bật

Chi bộ cơ quan Liên đoàn lao động tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới năm 2019
Ngày đăng 13/08/2019 | 09:30

Công tác phát triển Đảng luôn được xem là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng nhằm bổ sung đội ngũ đảng viên có chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng, đồng thời cũng là nhiệm vụ quan trọng trong việc xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, trẻ hóa đội ngũ đảng viên, bảo đảm sự kế thừa và phát triển của Đảng. Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác này, thực hiện Nghị quyết của chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2019, Chi bộ cơ quan Liên đoàn Lao động quận Ba Đình đã làm tốt công tác giới thiệu, tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới, coi đây là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của Chi bộ, nhằm tăng cường củng cố, xây dựng đội ngũ đảng viên của Chi bộ, phát triển về số lượng, mạnh về chất lượng để nâng cao năng lực lãnh đạo của Chi bộ.

Sáng ngày 06/8/2019, được sự đồng ý của Đảng ủy cơ quan Dân – Đảng, Chi bộ cơ quan Liên đoàn Lao động quận Ba Đình đã tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới cho đồng chí Tạ Lan Anh. Buổi lễ kết nạp đảng viên diễn ra trong không khí trang nghiêm, theo đúng trình tự, thủ tục của Điều lệ Đảng.

Được sự quan tâm, giúp đỡ tận tình của các đồng chí đảng viên trong chi bộ, các đồng chí trong Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Liên đoàn Lao động quận Ba Đình. Qua một thời gian nỗ lực phấn đấu, quần chúng Tạ Lan Anh đã tự khẳng định được bản thân, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; có lối sống lành mạnh, tích cực, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, xứng đáng được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam và được Ban Thường vụ Quận ủy Ba Đình ban hànhquyết định kết nạp. Thay mặt Chi bộ, đồng chí Nguyễn Xuân Trọng đã công bố và trao Quyết định kết nạp Đảng viên cho đồng chí Tạ Lan Anh.Trong không khí trang nghiêm, dưới cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng sự chứng kiến của tất cả các đảng viên trong chi bộ, đồng chí Tạ Lan Anh đọc lời tuyên thệ của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, hứa sẽ tiếp tục phấn đấu rèn luyện để luôn xứng đáng là người đảng viên gương mẫu, đóng góp sức mình thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của Chi bộ.

Liên đoàn Lao động quận Ba Đình