Tin nổi bật

Ba Đình: Thẳng thắn trao đổi để tạo sự đồng thuận, đoàn kết và phát triển
Ngày đăng 14/10/2019 | 08:38

Sáng ngày 10/10, Quận ủy- HĐND- UBND quận tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị, xã hội và Nhân dân quận Ba Đình.

Dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Minh Dũng Tiến, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy; đồng chí Đỗ Viết Bình, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận; đồng chí Nguyễn Công Thành, UVBTV, Chủ tịch HĐND quận chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có đồng chí Phạm Hải Hoa - Thành ủy viên-Phó Trưởng ban Thưởng trực Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội, đồng chí Đặng Văn Tường, Phó Bí thư thường trực Quận ủy; các đồng chí trong Ban thường vụ Quận ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND quận; các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể quận; các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban MTTQ và Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội phường và gần 140 đại biểu là cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn quận.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Công Thành, UVBTV, Chủ tịch HĐND quận báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019. Trong 9 tháng đầu năm 2019, kinh tế quận tiếp tục tăng trưởng. Tổng giá trị sản xuất ngoài nhà nước đạt 49.344 tỷ đồng  (tăng 10,5% so với cùng kỳ năm trước); trong đó giá trị sản xuất ngoài nhà nước ngành dịch vụ ước đạt 35.538 tỷ đồng (tăng 12,4% so với cùng kỳ năm trước). Giá trị sản xuất ngoài nhà nước ngành công nghiệp ước đạt 13.789 tỷ đồng (tăng 6% so với cùng kỳ năm trước). Các lĩnh vực quản lý đô thị, quy hoạch, quản lý đất đai, môi trường được tăng cường, chú trọng. Lĩnh vực y tế, giáo dục, dân số-kế hoạch hóa gia đình, thông tin truyền thông, thể dục thể thao, chính sách an sinh xã hội được quan tâm, thực hiện tốt. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản giữ vững. Công tác xây dựng chính quyền, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể được củng cố, phát huy.

Trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm, tại hội nghị tiếp xúc đối thoại có 7 ý kiến, kiến nghị của các đại biểu liên quan đến các nhóm vấn đề gồm: công tác xây dựng Đảng về thực hiện Đề án 21-ĐA/TU của Thành ủy, Đề án 06-ĐA của Thành ủy, Quyết định 5241/QĐ-UBND của UBND Thành phố, công tác quản lý đảng viên, công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp; quan tâm, giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ không chuyên trách cấp phường; công tác giải phóng mặt bằng; công tác giải ngân vốn...Với tinh thần cầu thị, thẳng thắn đồng chí Đỗ Viết Bình, Phó Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch UBND quận cùng đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành đã lắng nghe, tiếp thu những ý kiến trao đổi, phản ánh và đề xuất của đại diện Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân; đồng thời giải đáp trực tiếp, cụ thể các vấn đề được nêu ra tại buổi đối thoại. Những vấn đề thuộc thẩm quyền cao hơn được tổng hợp báo cáo cấp trên xem xét giải quyết trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận tại hội nghị đồng chí Hoàng Minh Dũng Tiến, Thành ủy viên, Bí thư Quận uỷ chủ toạ hội nghị cám ơn những ý kiến trao đổi, đóng góp của các đại biểu. Qua đó giúp Quận uỷ, HĐND, UBND quận nắm bắt cụ thể, chính xác hơn những vấn đề nhân dân quan tâm, phản ánh để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết trong thời gian tới; đồng thời giao thủ trưởng các phòng, ban ngành quận phối UBND các phường xem xét, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Về nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019, đồng chí Bí thư Quận ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức chính trị xã hội từ quận đến phường cần rà soát lại từng nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể của năm 2019, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức 32 chỉ tiêu công tác xây dựng đảng, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, 8 mục tiêu phấn đấu năm 2019; hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XXV Đảng bộ quận đề ra, đặc biệt là công tác thu ngân sách, công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng, công tác phát triển đảng viên; tăng cường kiểm tra, giám sát, đổi mới phương thức lãnh đạo, đề cao trách nhiệm sự gương mẫu của người đứng đầu các cấp; huy động cả hệ thống chính trị tham gia góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ năm 2019.

Thông qua hội nghị tiếp xúc, đối thoại nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, sáng kiến, phản ánh, kiến nghị của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân quận Ba Đình về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của quận; đồng thời phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân; tạo sự thống nhất về tư tưởng chính trị, sự đồng thuận, đoàn kết trong nhân dân để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

                     Hải Yến-Ban Dân vận