Tin nổi bật

Phường Giảng Võ triển khai kế hoạch tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc
Ngày đăng 21/10/2019 | 09:46

Ngày 18/10, UBND - UB MTTQ phường Giảng Võ triển khai kế hoạch tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa bàn dân cư năm 2019.

Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ, trưởng các đoàn thể chính trị xã hội, trưởng ban công tác mặt trận và tổ trưởng tổ dân phố.

Các đại biểu nhất trí 100% với kế hoạch và thảo luận sôi nổi về các hình thức tổ chức ngày hội. Liên địa bàn dân cư 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tổ chức vào ngày 14/11/2019. Liên địa bàn dân cư 9, 10, 11, 12, 13, 14 tổ chức vào ngày 15/11/2019.

Việc tổ chức ngày hội đại nhằm mục đích tăng cường, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, đẩy mạnh việc tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị - kinh tế - xã hội, thiết thực lập thành tích chào mừng thành tích chào mừng thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2019 - 2024; chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ và tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2020-2025).

Cao Thắm