Tin nổi bật

Đại hội điểm Chi bộ địa bàn dân cư số 6 - Đảng bộ phường Trúc Bạch
Ngày đăng 27/11/2019 | 17:50

Ngày 22/11, chi bộ địa bàn dân cư số 6 - Đảng bộ phường Trúc Bạch tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Đây là chi bộ được Đảng ủy phường Trúc Bạch chọn làm Đại hội điểm.

Đại hội nhằm đánh giá các kết quả hoạt động của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2017-2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2020-2022, đồng thời bầu Chi ủy, Bí thư, phó Bí thư Chi bộ và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ phường Trúc Bạch lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tham dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Phạm Thị Hồng Hạnh - Ủy viên Ban thường vụ Quận ủy - Phó Chủ tịch thường trực HĐND quận Ba Đình; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-UB MTTQ phường, các đồng chí Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường và 42 đảng viên chi bộ.

Chi bộ địa bàn dân cư số 6 có 257 hộ gia đình. Trong nhiệm kỳ 2017-2020, chi bộ đã lãnh đạo toàn diện công tác Đảng, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền tới các tầng lớp nhân dân trên địa bàn số 6 thực hiện chủ trương của Đảng và pháp luật của nhà nước. Chi ủy chi bộ nghiêm túc triển khai, tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đảng ủy-HĐND, kế hoạch của UBND, các nhiệm vụ của UBMTTQ phường. Đánh giá kết quả trong nhiệm kỳ 2017-2020, địa bàn dân cư số 6 luôn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội. Bên cạnh đó, Chi bộ đã lãnh đạo, triển khai thực hiện tốt Đề án 01/ĐA- ĐU ngày 10/10/2019 của Đảng ủy phường, sáp nhập từ 2 tổ dân phố thành 1 tổ dân phố, đồng bộ về hệ thống chính trị.

Tại Đại hội chi bộ đã đề ra: 04 phương hướng, 05 chỉ tiêu cơ bản, 03 giải pháp thực hiện của Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022; đại hội đã bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022 là 05 đồng chí; bầu 09 đồng chí đại biểu chính thức, 01 đồng chí đại biểu dự khuyết dự đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội Chi bộ địa bàn dân cư số 6 đã  thành công tốt đẹp, Nghị quyết của Đại hội đã được biểu quyết thông qua thể hiện sự đồng thuận của Chi ủy, cùng toàn thể đảng viên của Chi bộ. Với sức mạnh đoàn kết, chung sức chung lòng, Chi bộ địa bàn dân cư số 6 sẽ nỗ lực vượt qua khó khăn, tích cực thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội trong nhiệm kỳ 2020-2022.

Đảng ủy phường Trúc Bạch