Tin nổi bật

Đảng bộ phường Giảng Võ tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Châp hành Trung ương Đảng (khóa XII)
Ngày đăng 02/12/2019 | 09:55

Ngày 28/11, Đảng bộ phường Giảng Võ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Tham dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Đảng ủy – HĐND – UBND –UBMTTQ,  Trưởng, phó các đoàn thể chính trị - xã hội và đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Hội nghị đã nghe Báo cáo viên trình bày những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); tình hình Biển Đông và các giải pháp chiến lược của Đảng và Nhà nước ta.

Việc tổ chức học nghị quyết và báo cáo tình hình thời sự cho cán bộ, đảng viên đã giúp cho đảng viên nắm được các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động cho cán bộ, đảng viên trong phường. Qua đó, làm tốt hơn nữa công tác tư tưởng, định hướng dư luận xã hội để kịp thời có biện pháp giải quyết, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn phường.

Nguyễn Khắc Thịnh