Tin nổi bật

Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo quận Ba Đình năm 2019 thông báo điểm phúc khảo bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục quận Ba Đình năm 2019
Ngày đăng 24/12/2019 | 09:24

Thực hiện Quyết định số 1076/QĐ-UBND ngày 07/3/2019 của UBND thành  phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội năm 2019; Quyết định số 3455/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND thành  phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 1 và Khoản I phần B Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 1076/QĐ-UBND ngày 07/3/2019; Công văn số 2239/TB-SNV ngày 20/9/2019 của Sở Nội vụ về việc Thông báo lịch tổ chức thi tuyển, xét tuyển viên chức các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã;

Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo quận Ba Đình năm 2019 thông báo:

1. Điểm phúc khảo bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) kỳ thi tuyển viên chức ngành giáo dục quận Ba Đình, tổng số: 38 (ba mươi tám) thí sinh (danh sách kèm theo).

2. Điểm phúc khảo và Danh sách được niêm yết:

- Trên cổng thông tin điện tử của quận (tại địa chỉ www.badinh.hanoi.gov.vn);

- Trụ sở HĐND-UBND quận Ba Đình, số 25 Liễu Giai, phường Liễu Giai, quận Ba Đình.

Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo quận Ba Đình thông báo để thí sinh được biết.

 

Nội dung chi tiết Thông báo số 32/TB-HĐTD: xem tại đây