Tin nổi bật

Thông báo: Về việc công khai danh sách hợp đồng giáo viên thuộc đối tượng xét tuyển đặc cách theo công văn 5378/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ
Ngày đăng 27/12/2019 | 18:35

Căn cứ hướng dẫn của Bộ Nội vụ về việc tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng BHXH từ năm 2015 trở về trước tại Công văn số 5378/BNV-CCVC ngày 15/11/2019 về việc tiếp tục thực hiện việc thi tuyển và xét tuyển kỳ tuyển dụng viên chức các cơ sở giáo dục công lập;

Thực hiện Công văn số 3269/SNV-XDCQ ngày 27/12/2019 của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội về việc công khai danh sách hợp đồng giáo viên thuộc đối tượng xét tuyển đặc cách theo Công văn số 5378/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ.

Trên cơ sở tổng hợp, báo cáo của các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trực thuộc quận. UBND quận đã tổng hợp, thống kê số giáo viên hợp động hiện đang hợp đồng tại các trường có đủ điều kiện được xem xét tuyển dụng đặc cách (có danh sách kèm theo).

Ủy ban nhân dân quận Ba Đình đề nghị Hiệu trường công khai danh sách đến toàn thể giáo viên hiện đang hợp đồng tại trường được biết, nếu còn có giáo viên hợp đồng đủ điều kiện đề nghị gửi bổ xung về phòng Nội vụ trước 17h00 ngày 04/01/2020 (thứ bảy) để UBND quận báo cáo Sở Nội vụ thành phố.

Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc đề nghị kịp các trường kịp thời phản ánh về phòng Nội vụ để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố xem xét, quyết định./.

 

Chi tiết nội dung Thông báo số 134/TB-UBND: xem tại đây.