Tin nổi bật

Ba Đình: Nâng cao khả năng phục vụ người dân và doanh nghiệp
Ngày đăng 12/12/2019 | 16:04

Năm 2016, Quận ủy Ba Đình ban hành Chương trình về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trình độ, ý thức trách nhiệm của người đứng đầu và đội ngũ CB, CC, VC nhiệm kỳ 2015 - 2020”. Theo đó, CB, CC, VC trên địa bàn quận thực hiện đúng, đủ chức trách và nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, không đùn đẩy né tránh trách nhiệm, chấp hành nghiêm bộ Quy tắc ứng xử theo quy định của thành phố; biểu dương các cá nhân gương mẫu ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ và thực hiện nếp sống văn hóa, tạo sự lan tỏa trong đội ngũ CB, CC, VC, người lao động.

Nghiêm túc triển khai Chương trình “Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trình độ, ý thức trách nhiệm của người đứng đầu và đội ngũ CB, CC, VC nhiệm kỳ 2015 - 2020”, UBND quận đã ban hành các Kế hoạch và hơn 100 văn bản chỉ đạo thực hiện ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước thuộc quận Ba Đình, trong đó tập trung triển khai DVC mức độ 3, 4.

Công tác tuyên truyền DVC mức độ 3, 4 trên địa bàn quận được triển khai đồng bộ, thông qua nhiều kênh, phương tiện khác nhau, như: tuyên truyền trên báo chí, truyền hình; thông qua Hội thi, liên hoan; thông qua tờ rơi, tờ gấp; thông qua đài truyền thanh; niêm yết tại Bảng tin cơ quan, bảng tin công cộng; thông qua hình thức đào tạo, tập huấn, đối thoại. Trong đó, UBND quận đã phối hợp với các cơ quan báo chí, như Báo Hà Nội mới, Kinh tế đô thị, Đài truyền hình Hà Nội để đưa tin việc triển khai, kết quả thực hiện công tác CCHC, đặc biệt là việc triển khai DVC trực tuyến trên địa bàn quận, các báo, đài đã đưa gần 30 tin về công tác CCHC của quận.

Hằng năm, quận Ba Đình ban hành các tập san, trong đó có 20 bài viết có nội dung về công tác cải cách hành chính của các đơn vị trên địa bàn quận. Trên Cổng Thông tin điện tử quận có đường link phục vụ công dân truy cập vào trang DVC trực tuyến của thành phố. Thường xuyên đăng tin, bài việc triển khai thực hiện DVC trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử. Đã đăng gần 230 tin, bài về tuyên truyền công tác ứng dụng CNTT trên địa bàn quận và kết quả triển khai DVC trực tuyến mức độ 3,4. Thực hiện công khai đầy đủ các TTHC trên Cổng thông tin điện tử, kịp thời cập nhật các TTHC khi có quyết định sửa đổi, thay thế.

Bênh cạnh đó, quận Ba Đình tập trung hiện đại hóa nền hành chính. Theo đó, cung cấp kịp thời dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo quy định của thành phố; triển khai có hiệu quả ứng dụng dùng chung. UBND quận chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thường xuyên rà soát, đánh giá hiện trạng các trang thiết bị CNTT tại đơn vị để có kế hoạch bổ sung, thay thế. Đặc biệt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính quận và 14 phường. Đảm bảo duy trì thường xuyên đường truyền Internet cáp quang để kịp thời cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo quy định của Thành phố. Định kỳ gửi các đơn vị rà soát, tổ chức thực hiện các cảnh báo về an toàn thông tin của Cục an toàn thông tin.

Nhìn chung, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trình độ, ý thức trách nhiệm của người đứng đầu và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức luôn được Quận ủy, HĐND và UBND quận Ba Đình xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác hàng năm. Với những kết quả đã đạt được khi triển khai thực hiện Chương trình, quận Ba Đình tiếp tục phấn đấu là một trong những quận huyện đứng trong tốp đầu thuộc thành phố Hà Nội về chỉ số CCHC.

Nguyễn Sơn