Tin nổi bật

Quận ủy tiếp tục lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI
Ngày đăng 13/02/2020 | 15:26

Ngày 11/2/2020, tại trụ sở Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp của các ban Đảng Thành ủy, UB MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI (nhiệm kỳ 2020-2025).

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Minh Dũng Tiến – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quận năm 2019; khái quát tình hình lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI... Đồng chí nhấn mạnh, những ý kiến đóng góp của các đồng chí lãnh đạo các ban Đảng Thành ủy, UB MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố sẽ là những góp ý quý báu, rất cần thiết giúp cho Ban Thường vụ Quận ủy, Tiểu ban văn kiện Đại hội hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Các ý kiến phát biểu tại hội nghị cũng như ý kiến trực tiếp vào văn bản gửi sẽ được Ban Thường vụ Quận ủy, Tiểu ban văn kiện Đại hội tiếp thu, từ đó tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, làm sâu sắc thêm một số nội dung để báo cáo chính trị không chỉ có tầm nhìn mà còn thể hiện định hướng của toàn Đảng bộ và có tính khả thi cao, đáp ứng yêu cầu công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ quận trong tình hình mới.

Tại hội nghị, đa số các đại biểu đều thể hiện sự đồng tình nhất trí cao với chủ đề, bố cục, phương châm và nội dung mà dự thảo báo cáo đã nêu trên tất cả các lĩnh vực như: chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị,… Đồng thời, các đại biểu tập trung phân tích và cho ý kiến đóng góp về một số chỉ tiêu nhiệm vụ trong giai đoạn 2020-2025, đề nghị bổ sung, làm rõ những kết quả đạt được trên một số lĩnh vực cụ thể…

Sau hội nghị, Ban Thường vụ Quận ủy tiếp tục lấy ý kiến đóng góp của các sở, ban, ngành Thành phố; đăng tải trên Cổng thông tin điện tử quận để lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận nhằm hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị đảm bảo tiến độ, chất lượng phục vụ Đại hội điểm Đảng bộ quận Ba Đình lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 4 năm 2020.

Ban Tuyên giáo Quận ủy