Tin nổi bật

Ngân hàng chính sách họp Ban đại diện quý I năm 2020
Ngày đăng 27/02/2020 | 08:18

Ngày 25-02, Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) quận Ba Đình tổ chức họp đánh giá kết quả hoạt động tín dụng chính sách năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Trong năm 2019, Ngân hàng Chính sách xã hội đã thực hiện các chương trình cho vay chính sách trên địa bàn đạt 166 tỷ đồng, tăng 28,6 tỷ đồng so với năm 2018; tỷ lệ tăng trưởng đạt 21%, không phát sinh nợ quá hạn. Bằng nguồn vốn cho vay đã tạo điều kiện cho 3.574 hộ cận nghèo, mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn mở rộng sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, giải quyết một phần khó khăn về nhà ở và góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh tế - xã hội trên địa bàn quận.

Bên cạnh đó, Ngân hàng đã huy động tiền gửi tiết kiệm đạt 25,9 tỷ đồng, tăng  4,7 tỷ đồng so với 31/12/2018. Chất lượng giao dịch lưu động của NHCSXH ngày một nâng cao, đáp ứng tốt nhu cầu phục vụ nhân dân tại địa bàn.

Phát biểu và chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Diễm  - Phó Chủ tịch UBND quận - Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH quận yêu cầu các thành viên ban đại diện, Ngân hàng CSXH, UBND, hội, đoàn thể các cấp, tổ tiết kiệm và vay vốn tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương tín dụng chính sách của Nhà nước; tạo điều kiện cho hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận với nguồn vốn; vận động, tuyên truyền tới tổ chức và cá nhân tham gia gửi tiền tiết kiệm để bổ sung nguồn vốn cho vay ưu đãi của Chính phủ. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận cũng đề nghị các đơn vị cần lưu ý thực hiện tổ chức giải ngân, thu nợ an toàn, kịp thời và phấn đấu không để nợ quá hạn phát sinh; Nâng cao chất lượng nhận ủy thác và giao dịch lưu động nhằm triển khai, quản lý nguồn vốn và phục vụ tốt hơn nữa cho nhân dân trên địa bàn.

Ban đại diện cũng công bố Quyết định khen thưởng của UBND quận Ba Đình đối với 16 tập thể và 40 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động tín dụng chính sách năm 2019.

Ngân hàng CSXH