Tin nổi bật

Tăng cường quản lý việc mua bán, lưu trữ và sử dụng hóa chất
Ngày đăng 23/03/2020 | 16:03

Ngày 19/3, UBND quận Ba Đình ban hành Kế hoạch số 87/KH-UBND về việc Triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020”.

Cụ thể, UBND quận Ba Đình yêu cầu Công an quận chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành, UBND 14 phường thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, rà soát các điều kiện về kinh doanh, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, an toàn về PCCC&CNCH trên địa bàn đối với các cơ sở liên quan đến hoạt động hóa chất (Sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, lưu trữ và sử dụng hóa chất...). Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; xem xét trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác quản lý nhà nước, kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động và có phương án di dời các cơ sở liên quan đến hóa chất không đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC ra khỏi khu dân cư.

Chỉ đạo Công an 14 phường trong công tác quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, nắm chắc danh sách người lao động thường trú, tạm trú hoặc nghỉ qua đêm trên địa bàn; tuyệt đối không cho lưu trú qua đêm tại các cơ sở liên quan đến hoạt động hóa chất; trường hợp bố trí người lưu trú qua đêm phải có khu vực riêng, đảm bảo khoảng cách an toàn PCCC, giải pháp ngăn cháy, lối thoát nạn ra ngoài trực tiếp và các điều kiện an toàn về PCCC theo quy định.
Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức PCCC&CNCH, trong đó, tập trung nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, nghĩa vụ của người đứng đầu cơ sở, người dân, người lao động làm việc tại các cơ sở liên quan đến hoạt động hóa chất. Tăng cường công tác thường trực chiến đấu 24/24 giờ, đảm bảo sẵn sàng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ kịp thời, có hiệu quả không để bị động, bất ngờ.
Phòng Văn hóa và Thông tin quận phối hợp với Công an quận, Phòng Kinh tế hướng dẫn UBND 18 phường tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật hiện hành về quản lý hóa chất, an toàn hóa chất trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, vận chuyển và lưu giữ hóa chất nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh và nhân dân trên địa bàn quận.
Đội quản lý thị trường số 2 phối hợp với các phòng, ban, ngành, UBND 18 phường tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất trên địa bàn quận, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.
UBND 18 phường phối hợp với Công an quận, các phòng, ban, ngành thành lập tổ kiểm tra liên ngành rà soát các điều kiện về kinh doanh, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, an toàn PCCC&CNCH trên địa bàn quản lý đối với cơ sở liên quan đến hoạt động hóa chất, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về an toàn PCCC, CNCH trong hoạt động hóa chất, tập trung vào các cửa hàng, hộ kinh doanh tại các tuyến phố, sạp bán hàng tại các chợ trên địa bàn.
Các tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất trên địa bàn, trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất phải thực hiện nghiêm các quy định pháp luật. Chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn khu vực có hoạt động hóa chất, duy trì công tác an toàn trong suốt quá trình hoạt động của đơn vị. Đồng thời, thực hiện nghiêm việc huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất cho người quản lý, người tiếp xúc trực tiếp hóa chất tại đơn vị. Tập huấn, bổ sung kiến thức chuyên môn cho lực lượng cán bộ, công nhân viên và người lao động làm việc liên quan đến hóa chất để đảm bảo an toàn cho người lao động và môi trường xung quanh. Xây dựng kế hoạch, biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất phù hợp với đơn vị theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Sơn