Tin nổi bật

Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19: chủ động, kiên trì và thực hiện nghiêm các giải pháp cấp bách
Ngày đăng 20/04/2020 | 14:51

Thời gian qua, quận Ba Đình đã chỉ đạo các đơn vị và UBND các phường quán triệt, thực hiện nghiêm túc các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 , chủ động và kiên trì ứng phó với các diễn biến mới của dịch bệnh.

UBND quận Ba Đình đã xây dựng và ban hành 21 quyết định; 2 phương án; 2 kế hoạch, đáp ứng kịch bản khi tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quận chuyển sáng cấp độ 3, 4 và 72 văn bản chỉ đạo trên từng lĩnh vực phường, chống dịch bệnh.

Quận tham dự đầy đủ 34 cuộc hợp trực tuyến, họp đột xuất cho UBND thành phố triệu tập. Ngay sau khi tham dự, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 quận đã tiến hành họp và tổ chức 27 cuộc họp Thường trực Ban chỉ đạo; họp với các phòng, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất triển khai thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch như: Đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tội phạm; đảm bảo cung cấp nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm trên địa bàn và các khu cách ly.

Bên cạnh đó, kiểm tra, kiểm soát chặc chẽ chất lượng hàng hóa, nhu yếu phẩm đến tay người tiêu dùng. Chống các hành vi găm hàng, nâng giá. Đồng thời thực hiện tốt các giải pháp công tác thông tin, tuyên truyền qua Cổng Thông tin điện tử quận, hệ thống thông tin cơ sở, các trang mạng xã hội…

Tiếp nhận đầu vào, cung cấp trang thiết bị, vật tư y tế đảm bảo đầy đủ đúng theo quy định. Theo dõi chặt chẽ diễn biết sức khỏe của nhân dân, nhất là cán bộ trực tiếp phục vụ công tác phòng, chống dịch và cơ sở để phòng tránh lây nhiễm chéo; thực hiện tốt công tác y tế, điều tra dịch tế theo quy định.

 

Các lực lượng chức năng thực hiện thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải y tế trên địa bàn quận đảm bảo hiệu quả, đúng quy định. Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị thuộc quận chấp hành nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Trung ướng, thành phố Hà Nội về thực hiện các giải pháp cấp bách trong công tác phòng, chống dịch…

Thường xuyên đánh giá, rút kinh nghiệm trong quá trình tổ chức, điều hành của Ban chỉ đạo các cấp; nhận định rõ tình hình thực tiễn để kịp thời phân công thành viên trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, chịu trách nhiệm từng nội dung công việc cụ thể. Bám sát địa bàn, thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, kiểm soát; linh hoạt trong công tác điều hành, chủ động đối với khi có tình huống phức tạp phát sinh.

UBND quận cũng chủ động thành lập phương án chuẩn bị nhân lực, vật lực, kinh phí, điều kiện cơ sở vật chất đáp ứng công tác phòng, chống dịch cấp độ 3, dự thảo phương án cấp độ 4. Theo đó sẽ bố trí đủ phòng cách ly, phòng chức năng đảm bảo cho toàn bộ đối tượng F1 trên địa bàn quận được cacsy ly theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Triển khai công tác tập huấn chuyên môn, chuẩn bị, sắp xếp nhân lực dự phòng sẵn sàng trong tình huống cấp bách.

Xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ, thời gian, cơ chế điều hành và làm việc của các lực lượng tại khu cách ly tùy thuộc vào tình hình thực tiễn. Chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc cần thiết đáp ứng cho các địa điểm làm việc dự phòng của phường và quận khi xảy ra tình huống.

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch, UBND quận đã thành lập 5 Đoàn kiểm tra liên ngành; 2 Đoàn kiểm tra các cơ sở y dược ngoài công lập, các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh vật tự y tế tiêu dùng phục vụ phòng, chống dịch; 2 Đoàn kiểm tra công tác quản lý nhà nước và kiểm tra thực tế công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; 1 Đoàn kiểm tra các chung cư.

Thành lập 7 Tổ công tác giúp việc cho Ban chỉ đạo quận và phân công rõ nhiệm vộ của từng tổ. Qua đó, đảm bảo cung cấp nhu yếu phẩm, lương thực thực phẩm; đảm bảo an ninh trật tự; kiểm soát hàng hóa; thông tin tuyên truyền; tiếp nhận đầu vào, cung cấp trang thiết bị, vật tư y tế; theo dõi sức khỏe và công tác y tế; điều hành thu gom, xử lý rác thải.

Thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 05 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, UBND quận đã chỉ đạo việc quán triệt, thực hiện nghiêm túc, bảo đảm giãn cách xã hội, giữ khoảng cách giữa người với người nơi công cộng, cộng đồng với cộng đồng nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

Đồng thời tập trung thực hiện quyết liệt một số giải pháp trong quản lý đầu tư xây dựng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch, thực hiện cắt giảm chi thường xuyên theo chỉ đạo của UBND thành phố.

Quận cũng chỉ đạo 14 UBND phường và các cơ quan, đơn vị đánh giá mức độ ảnh hưởng thực hiện việc hỗ trợ các tổ chức, cá nhân ổn định sản xuất, kinh doanh, chăm lo trực tiếp, kịp thời quan tâm đến các hộ mới thoát nghèo, những người bị mất việc làm nhằm đảm bảo an sinh xã hội do tác động của dịch. Tuân thủ các biện pháp hạn chế di chuyển, tiếp xúc, giao tiếp, thực hiện phòng, chống dịch bệnh đối với tất cả những người vào làm việc, liên hệ công tác tại đơn vị.

Trong suốt thời gian qua, quận chủ động bố trí cán bộ, công chức, viên chức người lao động làm việc tại nhà, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành một cách phù hợp. Bên cạnh đó, tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian thực hiện ách lý xã hội; tạo điều kiện cho các đơn vị bưu chính viễn thông đảm bảo thông tin liên lạc.

UBND quận yêu cầu các đơn vị, thành viên Ban chỉ đạo quận theo chức năng và nhiệm vụ, tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các cơ sở, các hộ kinh doanh mặt hàng thiết yếu tại các chợ công trình xây dựng được phép hoạt động trong thời gian cách ly xã hội.

Đồng thời ,tập trung xử lý nghiêm các hành vi, vi phạm trên địa bàn nhất là về khai báo y tế, trốn cách lý, không chấp hành biện pháp phòng, chống dịch; đưa thông tin không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận, mất ổn định xã hội; sản xuất hàng giả, đầu cơ găm hàng, tăng giá trái pháp luật, gian lận thương mại, gây mất ổn định thị trường, tái chế khẩu trang y tế đã qua sử dụng.

 

Phòng Văn hoá và Thông tin