Tin nổi bật

Phường Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Ba Đình lần thứ XXVI
Ngày đăng 01/08/2020 | 11:35

Chiều ngày 30/7, Đảng ủy phường Vĩnh Phúc đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Ba Đình lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong toàn Đảng bộ phường.

Tới dự và là báo cáo viên Hội nghị có đồng chí Phạm Thị Thu Hường - Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường, các đồng chí cán bộ chủ chốt, trưởng phó các đoàn thể chính trị - xã hội và các đồng chí là cấp ủy chi bộ.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe quán triệt về ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Ba Đình lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thu Hường yêu cầu cấp ủy chi bộ cần kịp thời quán triệt Nghị quyết tới cán bộ, đảng viên và tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân đảm bảo nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, đặc biệt phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19. Đồng chí bí thư cấp ủy chịu trách nhiệm chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước.

Về triển khai các nhiệm vụ quan trọng khác, đồng chí Bí thư Đảng ủy phường yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trịtiếp tục nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tích cực vào cuộc phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tăng cường các biện pháp tuyên truyền, vận động người dân không nên hoang mang, lo lắng, thực hiện nghiêm khuyến cáo của ngành y tế và chính quyền địa phương.

Nguyễn Việt Chinh