Tin nổi bật

Thông báo: Kết luận nội dung tố cáo đối với Ông Nguyễn Mạnh Cường- Chánh Thanh tra và ông Vũ Khắc Thắng – Phó Chánh Thanh tra quận Ba Đình
Ngày đăng 03/08/2020 | 19:27

Ngày 16/3/2020, UBND quận Ba Đình đã ban hành Quyết định số 620/QĐ-UBND thụ lý tố cáo đối với ông Nguyễn Mạnh Cường - Chánh Thanh tra và ông Vũ Khắc Thắng – Phó Chánh Thanh tra quận Ba Đình; Quyết định 886/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 của UBND quận về việc gia hạn thời gian giải quyết tố cáo.

Ngày 31/7/2020 UBND quận Ba Đình đã ban hành Kết luận số 161/KL-UBND kết luận về nội dung tố cáo.

 

Toàn văn Thông báo Kết luận số 161/KL-UBND: xem tại đây