Tin nổi bật

Ba Đình: Đảm bảo an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể trong trường học
Ngày đăng 04/08/2020 | 10:29

Xác định an toàn thực phẩm là vấn đề được xã hội quan tâm, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người đặc biệt là trong môi trường học đường, thời gian qua, UBND quận Ba Đình đã tăng cường vai trò quản lý Nhà nước về công tác đảm bảo ATTP và Kiểm soát sữa học đường; qua đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giám sát, thanh tra, kiểm tra, từng bước nâng cao nhận thức của của các trường học trong công tác đảm bảo ATTP.

Hiện nay, trên địa bàn quận có 156 trường học, trong đó có 53 cơ sở công lập, 17 cơ sở ngoài công lập, 02 nhóm lớp tự quản và 84 nhóm trẻ lớp mẫu giáo độc lập, với 54.448 trẻ và học sinh. Nhằm thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP), bảo vệ sức khỏe nhân dân, học sinh,  UBND quận đã triển khai kiện toàn Ban chỉ đạo công tác Y tế tại các trường học; thành lập đoàn giám sát, tư vấn và hướng dẫn chuyên môn các điều kiện VSATTP tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố; kiện toàn đoàn kiểm tra liên ngành Phòng, chống dịch bệnh và an toàn thực phẩm năm 2020.

Chỉ đạo Trung tâm Y tế quận, Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai các quy trình giám sát, xử lý khi xảy ra ngộ độc thực phẩm do uống sữa trong Chương trình Sữa học đường, hướng dẫn các hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh trong các trường học, tăng cường phòng chống dịch sốt xuất huyết; gắn với tổ chức ký cam kết thực hiện việc ATTP với các CSGD (cấp học mầm non).

Cùng với đó, quận cũng chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP và triển khai tới các cơ sở giáo dục bằng nhiều hình thức như: Tổ chức truyền thông, bồi dưỡng chuyên môn, phát tài liệu, tờ rơi, tuyên truyền thông qua mạng zalo, website…Năm học 2019- 2020, quận đã tuyên truyền đảm bảo ATTP bếp ăn tập thể trường học và kiểm soát sữa học đường với 8 lớp học và 750 người tham dự. Quán triệt, yêu cầu 100% các trường thành lập tổ tự giám sát BATT và kiểm soát sữa học đường, gắn với việc lập sổ theo dõi việc kiểm tra giám sát nguồn gốc và chất lượng thực phẩm nhập vào BATT trường học; xây dựng các phương án xử lý khi ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm; tổ chức kiểm tra, hướng dẫn 142 cơ sở về an toàn thực phẩm BATT và sữa học đường. Với cách làm đồng bộ, chặt chẽ năm học 2019- 2020, trên địa bàn quận không có cơ sở giáo dục nào để xẩy ra ngộ độc thực phẩm.

Trong thời gian tới, để tiếp tục duy trì đảm bảo an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể và kiểm soát sữa học đường, UBND quận tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện công tác thông tin tuyên truyền về việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP; gắn việc kiểm tra, hướng dẫn và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về ATTP tại cơ sở giáo dục; đồng thời yêu cầu 100% cơ sở giáo dục cam kết thực hiền việc ATTP.

Phòng Văn hoá và Thông tin