Tin nổi bật

Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Đảng bộ quận Ba Đình nhiệm khóa XXVI nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày đăng 06/01/2021 | 09:41

Sáng ngày 05/1/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Ba Đình tổ chức hội nghị lần thứ năm nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020  và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Đồng chí Hoàng Minh Dũng Tiến-Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy chủ trì hội nghị

 

Năm 2020, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, nhất là đại dịch Covid-19 tác động mọi mặt đời sống xã hội, các cấp ủy đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị từ quận tới cơ sở đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và kịp thời chỉ đạo, giải quyết tốt các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh, qua đó hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao, nổi bật là:

Thực hiện nghiêm túc, bài bản, chủ động, hiệu quả Quy chế làm việc, các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của Trung ương, Thành phố, chủ đề công tác năm của Thành phố và phương châm công tác của quận.  Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát, dân vận tiếp tục được triển khai đồng bộ, đạt kết quả toàn diện. Hoàn thành việc kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở theo Đề án số 21-ĐA/TU của Thành ủy, triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hệ thống chính trị sau sắp xếp, kiện toàn.

Lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành Đại hội 56 TCCS Đảng, tổ chức thành công Đại hội lần thứ XXVI Đảng bộ quận (nhiệm kỳ 2020 - 2025) là đại hội điểm của Đảng bộ Thành phố Hà Nội. Sau đại hội, Quận ủy đã ban hành 07 chương trình công tác toàn khóa để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống. Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ quận tới cơ sở hoạt động hiệu quả, phát huy tính chủ động, sáng tạo thực hiện các chương trình, kế hoạch, chủ đề công tác gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị quận. Công tác giám sát, phản biện xã hội ngày càng được nâng cao, đóng góp vào công tác xây dựng Đảng, thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội quận.

Mặc dù là địa bàn đầu tiên của Thành phố có ca bệnh Covid 19 nhưng Quận ủy, UBND quận đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ “kép”, hoàn thành 14 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXV (trong đó có 2 chỉ tiêu hoàn thành sớm, 10 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức), 27/28 chỉ tiêu công tác xây dựng Đảng, kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2020 (trong đó có 23 chỉ tiêu hoàn thành sớm, 10 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức).

Công tác giáo dục đào tạo được quan tâm, qua đó góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 (tăng 05 bậc so với năm học 2018 - 2019). Tạo chuyển biến tích cực trong công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường. Đảm bảo an sinh xã hội, tổ chức chi trả kịp thời, đúng quy định cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch CoVid-19. Công tác giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp trên địa bàn được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt đặc biệt xử lý dứt điểm vi phạm trật tự xây dựng tại 8B phố Lê Trực.

Với những kết quả đã đạt được năm 2020, Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức, UBKT Quận ủy, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Cựu Chiến binh, Liên đoàn lao động, Hội LHPN quận được tặng thưởng cờ thi đua xuất sắc của UBND Thành phố, Uỷ ban MTTQ quận và Văn phòng Quận ủy được tặng bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy; Ban Thường vụ Quận ủy được Ban Thường vụ Thành ủy tặng bằng khen hoàn thành xuất sắc công tác nội chính 2020. 

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Quận ủy Hoàng Minh Dũng Tiến khẳng định:  năm 2021 phương châm công tác của quận là “Đoàn kết – hành động - kỷ cương - trách nhiệm - hiệu quả”; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành cần tập trung thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho năm 2021, đó là: triển khai tốt Nghị quyết Đại hội các cấp, phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và các sự kiện chính trị; Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; Triển khai mô hình chính quyền đô thị từ 01/7/2021. Thực hiện tốt chủ đề công tác năm của Thành phố và phương châm công tác của quận, phấn đấu hoàn thành vượt mức 30 chỉ tiêu và 10 mục tiêu phấn đấu năm 2021; đảm bảo bộ mặt đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp. Trước mắt, đề nghị người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị quán triệt việc thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương; Chỉ thị số 02-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Thông tri của Quận ủy ngay từ đầu năm, nhất là trong dịp tết Nguyên đán 2021; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều có Tết.

                                                          Phương Nhung