Tin nổi bật

Thông báo: Kết quả tuyển dụng và hoàn thiện hồ sơ đối với thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập quận Ba Đình năm 2020
Ngày đăng 24/04/2021 | 12:52

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 5444/QĐ-UBND ngày 04/12/2020 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã của Thành phố Hà Nội năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 897/QĐ-UBND ngày 23/4/2021 của UBND quận Ba Đình về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập quận Ba Đình năm 2020.

UBND quận Ba Đình ban hành Thông báo số 24/TB-UBND về kết quả tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập quận Ba Đình năm 2020 đợt 1 (Quyết định và Danh sách kèm theo)

Các trường hợp thí sinh trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ, bao gồm:

1. Văn bằng, chứng chỉ (bản sao công chứng) đã kê khai trong phiếu đăng ký dự tuyển (02 bản);

2. Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp;

3. Bản sao Sổ Bảo hiểm xã hội hoặc xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo đúng vị trí việc làm dự tuyển (nếu có) tính đến thời điểm hiện tại.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ của thí sinh trúng tuyển: Từ ngày 26/4/2021 đến ngày 25/5/2021 (trong giờ hành chính các ngày làm việc)

Địa điểm tiếp nhận : Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính UBND quận Ba Đình, số 25 Liễu Giai, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội.

 

Chi tiết Thông báo số 24/TB-UBND và Quyết định số 897/QĐ-UBND: xem tại đây