tin tức từ các đơn vị

Huy động tiết kiệm tại điểm giao dịch phường giúp người dân tiết kiệm chi phí, thời gian giao dịch
Ngày đăng 15/05/2018 | 17:06

Từ năm 2009, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) triển khai huy động tiết kiệm thông qua các tổ tiết kiệm và vay vốn. Hình thức này giúp người nghèo có cơ hội gửi tiền ngay tại nơi cư trú với mức gửi nhỏ và đã khơi dậy nhu cầu của các tầng lớp dân cư khác trong cộng đồng về mong muốn gửi tiền ngay gần nhà. Vì vậy, Ngân hàng CSXH đã nghiên cứu và triển khai huy động tiền gửi tiết kiệm tại điểm giao dịch phường không chỉ đối với đối tượng là tổ viên tổ TK&VV mà còn cho các tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư đang hoạt động và sinh sống tại địa bàn.

Tháng 10-2016, NHCSXH quận Ba Đình đã chính thức triển khai huy động tiết kiệm dân cư tại các điểm giao dịch phường trong toàn quận. Chỉ với số tiền từ 500.000 đồng, khách hàng có thể mở số tiết kiệm tại NHCSXH trong khi mức tối thiểu của các ngân hàng thương mại khác thường từ 01 triệu đồng trở lên. Với kỳ hạn gửi linh hoạt, lãi suất cạnh tranh, hình thức huy động này giúp các hộ dân vừa có “vốn để dành”, lại tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại. Đây cũng là cơ hội để NHCSXH huy động nguồn vốn triển khai tốt các chương trình tín dụng ưu đãi trên địa bàn. Ngoài việc giao dịch thuận tiện, lãi suất khá cạnh tranh so với các ngân hàng thương mại, khoản tiền gửi tiết kiệm sẽ góp phần hỗ trợ về vốn cho nhiều hộ gia đình có mở rộng kinh doanh, tạo việc làm, nâng cao và cải thiện cuộc sống.

Dịch vụ nhận tiền gửi tiết kiệm tại điểm giao dịch phường không chỉ bổ sung nguồn vốn để mở rộng cho vay trên địa bàn mà còn huy động sự đóng góp của cộng đồng trong việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo của quận. Do đó, việc triển khai chương trình là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của NHCSXH quận. Lợi thế lớn của NHCSXH khi triển khai huy động tiết kiệm tại điểm giao dịch phường là mạng lưới rộng, gần cơ sở, điều kiện thuận lợi để tuyên truyền, vận động người dân tham gia. Bên cạnh đó, hệ thống nhận ủy thác là các tổ chức hội, đoàn thể tại địa phương cũng là kênh tuyên truyền tích cực về chương trình. Tuy nhiên, thực tế thời gian qua, lợi thế này chưa phát huy hiệu quả. Đến nay, số người biết đến chương trình còn ít và số hộ dân tham gia gửi tiết kiệm tại điểm giao dịch phường còn hạn chế.

Theo kế hoạch, trong thời gian tới, NHCSXH quận Ba Đình tiếp tục tăng cường tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, giúp mọi người hiểu hơn về ý nghĩa, mục đích của chương trình; qua đó nhằm thu hút người dân tham gia góp vốn nhỏ, chung tay với ngân hàng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo của quận, thành phố.

Ngân hàng Chính sách Xã hội