tin tức từ các đơn vị

UB.MTTQ phường Giảng Võ tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018
Ngày đăng 07/07/2018 | 11:59

Ngày 4-7, UB MTTQ phường Giảng Võ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và và triển khai nhiệm vụ quý III năm 2018. Tham dự hội nghị có các đồng chí Thường vụ Đảng ủy – HĐND – UBND – UB.MTTQ , trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội, Trưởng ban công tác mặt trận 14 địa bàn dân cư và toàn thể các thành viên UB.MTTQ phường.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, UB.MTTQ phường Giảng Võ đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; tích cực vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018:  Tổng thu ngân sách đạt  46,68 % KH năm; giới thiệu việc làm đạt 69,27 % KH năm; giảm hộ nghèo đạt  116,7% KH năm; tỷ lệ công trình xây dựng có phép đạt  100,00 %; hiến máu tình nguyện đạt 124,10 % KH năm.

Bên cạnh đó, UB.MTTQ phường đã tổ chức tốt các hoạt động giám sát và phản biện xã hội, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217 - 218 của Bộ Chính trị; phối hợp với chính quyền và các đoàn thể tổ chức các hoạt động thăm hỏi, giúp đỡ, hỗ trợ hộ nghèo; tổ chức chúc thọ 323 cụ cao tuổi với số tiền trên 16 triệu đồng, thăm hỏi và trao 632 suất quà trị giá 161,7 triệu đồng; trợ cấp 80 triệu đồng cho 3 hộ nghèo để sửa chữa nhà; phối hợp với Hội phụ nữ giúp 139 hội viên vay 5.110 triệu đồng của ngân hàng CSXH để phát triển sản xuất…

Ban Văn hóa Thông tin phường