tin tức từ các đơn vị

Phường Quán Thánh tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”
Ngày đăng 17/05/2019 | 11:39

Ngày 14/5, Hội Cựu chiến binh phường Quán Thánh tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014 – 2019. 

Ngày 14/5, Hội Cựu chiến binh phường Quán Thánh tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014 – 2019. 

Đến dự có các đồng chí lãnh đạo hội CCB quận Ba Đình, các đồng chí là lãnh đạo Đảng ủy- HĐND- UBND phường, trưởng các ngành đoàn thể phường, các đồng chí Bí thư, tổ trưởng tổ dân phố và 50 đại biểu đại diện cho gần 300 hội viên CCB trong toàn phường.

Trong 5 năm qua, Hội CCB phường Quán Thánh đã triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”. Theo đó, các cán bộ, hội viên CCB đã tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thực hiện nghiêm túc mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Hiến pháp, pháp luật Nhà nước. Bên cạnh đó, Hội CCB phường còn tích cưc tham gia giám sát, phản biện xã hội, đóng góp ý kiến xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền; duy trì thường xuyên, có hiệu quả các mô hình câu lạc bộ văn hóa, thể thao, mô hình tự quản về an ninh trật tự ở cơ sở… Hàng năm, 100% Chi hội đạt đơn vị trong sạch vững mạnh, trong đó có 85% Chi hội đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc; 98% hội viên đạt danh hiệu hội viên CCB gương mẫu; 100% gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Phong trào CCB giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo cũng đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Nhiều hội viên đã trở thành tấm gương tiêu biểu, đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Giai đoạn 2019- 2024, Hội CCB phường Quán Thánh phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ" gương mẫu thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; gương mẫu về đạo đức, lối sống, luôn đi đầu trong thực hiện các cuộc vận động, đặc biệt là việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; là tấm gương sáng về phẩm chất cho thế hệ trẻ noi theo; thường xuyên đổi mới tư duy, cách làm, thực hiện tốt chính sách nghĩa tình đồng đội; gương mẫu đi đầu trong bảo vệ trật tự an toàn xã hội, xây dựng tổ chức Hội ngày càng trong sạch, vững mạnh, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị xã hội của địa phương. Phấn đấu 100% các chi hội đạt trong sạch, vững mạnh, 100% hội viên gương mẫu, 100% gia đình CCB đạt gia đình văn hóa, hàng năm kết nạp từ 15- 20 hội viên…

Nhân dịp này, 2 tập thể và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào CCB gương mẫu đã được Chủ tịch UBND phường Quán Thánh biểu dương, khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu" giai đoạn 2014- 2019.​

CBVHTT phường