tin tức từ các đơn vị

Đảng bộ phường Trúc Bạch thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)
Ngày đăng 03/12/2019 | 11:22

Ngày 30/11, Đảng bộ phường Trúc Bạch tổ chức hội nghị Thông báo kết quả Hội nghị trung ương lần thứ 11 BCH TW Đảng khóa XII. Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-UB MTTQ phường, 13 đồng chí Bí thư chi bộ và 192 đảng viên của các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường.

Đồng chí Phạm Xuân Thâu - Báo cáo viên Trung ương, Nguyên Tổng biên tập Tạp chí Đối ngoại Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, hội Cựu chiến binh Việt Nam đã trao đổi về nội dung các văn kiện dự thảo trình đại hội lần thứ 13 của Trung ương Đảng. Đồng chí nhấn mạnh về 3 khâu đột phá; chiến lược phát triển kinh tế trong 10 năm tới; 5 quan điểm phát triển kinh tế xã hội; 12 nhiệm vụ giải pháp kinh tế chủ yếu. Đồng chí nêu rõ nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ tới của Trung ương, tiếp tục tăng cường thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc học tập tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ; đổi mới kiện toàn hệ thống chính trị tinh gọn hiệu quả và tăng cường thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra giám sát kỷ luật Đảng.

Về tình hình Biển Đông, đồng chí Thâu đã nêu chiến lược xử lý quan hệ của Đảng và nhà nước ta với Trung Quốc là vừa hợp tác vừa đấu tranh; trong đó hợp tác về kinh tế, công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật, tình cảm giữa nhân dân 2 nước. Trong đó, đồng chí nhấn mạnh 6 giải pháp chiến lược của Đảng ta.

Kết thúc hội nghị, đồng chí Hoàng Đức Thăng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường chỉ đạo tới các cấp ủy chi bộ và các đồng chí đảng viên, tập trung thực hiện tốt Đại hội các chi bộ trực thuộc, chuẩn bị đại hội Đảng bộ phường lần thứ XIII, đại hội Đảng bộ Quận Ba Đình lần thứ XXVI, đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII. Đồng thời, nghiên cứu đóng góp văn kiện Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc Khóa XIII; Tiếp tục tuyên truyền và thực hiện tốt Đề án 21/ĐA-TU của thành ủy Hà Nội; làm tốt công tác tư tưởng, định hướng dư luận xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn phường Trúc Bạch.

                                                                                Đảng ủy phường Trúc Bạch