tin tức từ các đơn vị

Đảng bộ phường Vĩnh Phúc tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ngày đăng 17/02/2020 | 09:22

Ngày 13 và 14/02, Đảng bộ phường Vĩnh Phúc đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Về dự Đại hội có Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Xuyến, đồng chí Vũ Đức Bảo - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, đồng chí Hoàng Minh Dũng Tiến - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ quận, các đồng chí Bí thư Đảng ủy 13 phường và 150 đại biểu đại diện cho hơn 1.600 đảng viên trong Đảng bộ phường.

Các đại biểu tham dự đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Vĩnh Phúc lần thứ IV là sự kiện chính trị quan trọng được tổ chức trong thời điểm có nhiều sự kiện ý nghĩa của đất nước và Thủ đô, đánh dấu sự phát triển toàn diện, vững chắc của Đảng bộ phường qua 15 năm xây dựng và trưởng thành. Với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tiếp tục đổi mới, dân chủ, trí tuệ, đoàn kết, kỷ cương, xây dựng phường Vĩnh Phúc phát triển toàn diện, bền vững”,  Đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đó là: Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ III (nhiệm kỳ 2015-2020), quyết định mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2020-2025; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa III; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa IV và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Ba Đình lần thứ XXVI.

Các đại biểu bầu BCH Đảng bộ phường khóa IV.

5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Vĩnh Phúc đã phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, vượt qua khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Vĩnh Phúc lần thứ III. Theo đó, kinh tế phát triển, một số chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt mức Nghị quyết Đại hội đề ra. Công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng có nhiều chuyển biến tích cực, dần đi vào nền nếp. Tập trung triển khai quyết liệt hoàn thành xuất sắc công tác GPMB dự án vành đai 2, các nhà văn hóa địa bàn dân cư, điện chiếu sáng, hạ tầng cơ sở phục vụ đời sống dân sinh.Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, đảm bảo an sinh xã hội, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện, tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của đất nước, Thủ đô, Quận và phường.Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được chú trọng, đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền. Hệ thống chính trị cơ sở được củng cố, hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn đồng bộ hệ thống chính trị trên địa bàn dân cư của quận theo Đề án 21-ĐA/TU của Thành ủy, Quyết định 5241-QĐ/UBND; Quyết định số 16-QĐ/UBND của UBND Thành phố Hà Nội. Phát huy vị trí, vai trò của MTTQ, các tổ chức đoàn thể tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tổ kiểm phiếu làm việc.

Bên cạnh đó, Đảng bộ phường đã triển khai thực hiện tốt Nghị quyết TW 4 (khóa XII) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Đảng viên trong Đảng bộ có lập trường tư tưởng vững vàng kiên định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Đảng bộ nhiều năm đạt trong sạch vững mạnh, trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Đồng chí Hoàng Minh Dũng Tiến - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội cũng thẳng thắn chỉ rõ những điểm còn hạn chế, cần nghiêm túc rút kinh nghiệm để khắc phục trong công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ tới, đó là: Công tác quán triệt, học tập và xây dựng kế hoạch, chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết của Trung ương, Thành phố, Quận và cơ sở có nơi. có lúc còn chậm, mang tính hình thức, chất lượng chưa cao; Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số cấp ủy Đảng còn hạn chế, nền nếp sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ chất lượng chưa đảm bảo. Công tác quản lý và phân công nhiệm vụ cho cấp ủy viên chưa cụ thể, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ còn chung chung. Công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ có nơi, có thời điểm chưa đáp ứng yêu cầu; Công tác kiểm tra giám sát theo chuyên đề có thời điểm chưa kịp thời. Công tác kiểm tra, giám sát Chi bộ đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm còn hạn chế; Tổ công tác Dân vận tại một số Chi  bộ hoạt động chưa đồng đều; do vậy hiệu quả chưa cao, việc thực hiện QCDC cơ sở trong các nhà trường còn hạn chế; Việc thu hút, tập hợp lực lượng thanh niên và công tác quản lý, giáo dục thanh thiếu niên ở địa bàn dân cư còn gặp nhiều khó khăn.

Trong nhiệm kỳ tới, Đại hội xác định mục tiêu tổng quát là xây dựng Đảng bộ phường thực sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, hiệu lực, hiệu quả của chính quyền. Giữ vững ổn định an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tăng cường tiềm lực quốc phòng, quân sự địa phương. Phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể, quyền làm chủ của nhân dân. Tập trung mọi nguồn lực, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tiếp tục đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, xây dựng phường Vĩnh Phúc phát triển toàn diện, vững chắc. Đặc biệt, Đại hội xác định rõ hai hướng đột phá cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ tới là “T iếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng phường theo mô hình chính quyền điện tử, nâng cao trình độ, ý thức trách nhiệm của người đứng đầu và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, ý thức tự giác, chấp hành pháp luật của nhân dân” “Xây dựng phường Vĩnh Phúc đạt tiêu chí văn minh đô thị, thân thiện, đáng sống, gắn với phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch - văn minh, phát huy bản sắc truyền thống của làng cổ trong 13 thập tam trại”.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Hoàng Minh Dũng Tiến -Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Ba Đìnhghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, cán bộ, đảng viên và nhân dân phường Vĩnh Phúc đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí Bí thư Quận ủy nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Vĩnh Phúc cần giữ vững và phát huy những thành tích đã đạt được, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, xây dựng phường phát triển toàn diện, vững chắc; chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở sau sáp nhập, kiện toàn theo Đề án số 21 của Thành ủy, Đề án số 02 của Quận ủy.

Lãnh đạo Quận ủy tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ phường khóa IV.

Với tinh thần tập trung dân chủ, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 đồng chí. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ, đồng chí Phạm Thị Thu Hường tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy khóa IV, đồng chí Ngô Thị Thúy Lan là Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Anh Dũng là Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường.

Nguyễn Việt Chinh