tin tức từ các đơn vị

Quận ủy tổ chức kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; sơ kết 4 năm Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII)
Ngày đăng 21/05/2020 | 08:21

Ngày 19/5/2020 tại trụ sở Quận ủy, 25 Liễu Giai, Ban Thường vụ Quận ủy long trọng tổ chức kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; sơ kết 4 năm Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290- QĐ/TW của Bộ Chính trị; biểu dương khen thưởng tổ chức Đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 2015-2019;

Về dự lễ kỷ niệm có đồng chí Nguyễn Văn Phong – UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, đại diện các ban Đảng Thành ủy. Đồng chí Hoàng Minh Dũng Tiến, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy chủ trì buổi lễ.

Trong diễn văn tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại cuộc đời, sự nghiệp và những công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, Người thầy của cách mạnh Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, những công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh với dân tộc ta như non cao, biển rộng. Người đã gắn bó và hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng ta và dân tộc ta, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân…

  Trong 4 năm qua, quán triệt sâu sắc Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng bộ quận Ba Đình đã nghiêm túc xây dựng các văn bản, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 05 phù hợp với đặc thù của quận, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Qua đó, đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân tiếp tục nâng lên, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên trong các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể từ quận đến cơ sở…

Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Quận ủy đã biểu dương, khen thưởng 21 tập thể có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa X), Quyết định số 2034-QĐ/TU của Thành ủy Hà Nội; trao tặng cờ, bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cho 02 Đảng bộ, 02 chi bộ trực thuộc Quận ủy đạt tiêu chuẩn “trong sạch vững mạnh tiêu biểu trong 5 năm 2015-2019” và 08 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm 2015-2019”.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Phong- UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ quận Ba Đình đã đạt được trong những năm qua về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII. Đồng chí nhấn mạnh, để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, phát huy những kết quả đạt được, Đảng bộ quận Ba Đình cần chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng quận lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 gắn với việc thực hiện quyết liệt, thường xuyên Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; định kỳ sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị 05, lấy kết quả thực hiện Chỉ thị là tiêu chí đánh giá, phân loại tập thể, cá nhân hàng năm.

BTG