tin tức từ các đơn vị

Đảng bộ quân sự quận tổ chức thành công Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ngày đăng 21/05/2020 | 14:37

Ngày 14 và 15/5/2020, Đảng bộ Quân sự quận Ba Đình đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có các Đ/c: Thiếu tướng Nguyễn Trọng Triển, Phó Bí thư Trường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô; Đ/c: Hoàng Minh Dũng Tiến - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Bí thư Đảng ủy quân sự quận; Đ/c: Tạ Nam Chiến - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận; các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban đảng Quận ủy cùng với 40 đảng viên thuộc Đảng bộ Ban chỉ huy Quân sự quận.

Sau hơn 1 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đã hoàn thành 04 nội dung đề ra: Thảo luận các Dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ quận Ba Đình nhiệm kỳ 2020 - 2025; Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quân sự quận nhiệm kỳ 2015 - 2020, xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025; Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ quân sự quận nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ quận Ba Đình lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đánh giá, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Ban Chỉ huy quân sự quận Ba Đình đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Quận ủy - HĐND -UBND lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; Ban Chỉ huy quân sự quận hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm: tham mưu tổ chức diễn tập ở các cấp, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng, thực hiện công tác tuyển quân, phối hợp tuyên truyền tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và thực hiện chính sách hậu phương quân đội; tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền cơ sở đối với nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị được giao; lực lượng vũ trang được quan tâm xây dựng về mọi mặt, có cơ cấu hợp lý và chất lượng ngày càng cao; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng ủy, cấp ủy, các chi bộ và đội ngũ đảng viên được phát huy tốt; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nội bộ đoàn kết, đơn vị luôn an toàn mọi mặt. Hằng năm Đảng bộ luôn đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Triển - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội biểu dương những kết quả và thành tích mà Đảng bộ quân sự quận Ba Đình đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Đảng bộ quân sự quận cần phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, dự báo, đánh giá đúng tình hình, duy trì nghiêm mọi chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; chủ động, tích cực tham mưu với Quận ủy, UBND quận thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương kết hợp chặt chẽ với phát triển kinh tế - xã hội; tập trung xây dựng LLVT quận vững mạnh toàn diện, luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân.

Với tinh thần dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm cao, tại Đại hội đã bầu ra 05 đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Chỉ huy Quân sự quận (đồng chí Bí thư Quận ủy là Bí thư Đảng ủy quân sự, đồng chí Chủ tịch UBND Quận được Ban Thường vụ Quận ủy chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ quân sự quận theo Quy định của Điều lệ Đảng). Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới đã họp và bầu đồng chí Phạm Tiến Thành, Chính trị viên Ban CHQS quận làm Phó Bí thư Đảng ủy quân sự quận nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội cũng đã bầu 3 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

                         

                                                                                        BCHQS