tin tức từ các đơn vị

HĐND phường Quán Thánh khóa IX tổ chức Kỳ họp thứ 13
Ngày đăng 02/07/2020 | 18:20

Ngày 02/7, HĐND phường Quán Thánh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức kỳ họp thứ 13 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp những tháng cuối năm 2020 và thông qua một số nội dung quan trọng.

Dự kỳ họp có đồng chí Vũ Thanh Hà – Phó ban Pháp chế HĐND quận; đồng chí Võ Hồng Vinh – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND phường; các đại biểu HĐND phường; cùng các đ/c là Trưởng các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội phường; các đồng chí là Bí thư chi bộ - Trưởng ban Công tác mặt trận, tổ trưởng 8 tổ dân phố trên địa bàn phường.

Tại kỳ họp, các đại biểu được Thường trực HĐND, UBND phường trình bày các báo cáo: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH – ANQP 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2019 của phường; Báo cáo tình hình thực hiện công tác thu, chi ngân sách 06 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND; Báo cáo hoạt động của HĐND phường 6 tháng đầu năm; Báo cáo của UB MTTQ phường về công tác MTTQ tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo tổng hợp ý kiến của cử tri trước kỳ họp thứ 13 HĐND phường; đồng thời, nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri, chất vấn của HĐND phường và trả lời của UBND phường.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, phường Quán Thánh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, song UBND phường Quán Thánh đã tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết, kế hoạch, các văn bản chỉ đạo của Quận ủy – HĐND – UBND quận và chỉ tiêu Nghị quyết Đảng ủy – HĐND phường đề ra. Cân đối đảm bảo tài chính thu – chi, đảm bảo hoạt động chi thường xuyên, đột xuất và mua sắm tài sản. Duy trì, thực hiện đúng quy định công tác quản lý đất đai, trật tự đô thị. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, chính quyền điện tử, giải quyết các thủ tục hành chính nhanh gọn, không có hồ sơ quá hạn, tồn đọng. Các hoạt động văn hóa và thông tin được đẩy mạnh, kịp thời phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, đúng đối tượng. ANCT – TTATXH được giữ vững. Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2020. Hệ thống chính trị được củng cố, xây dựng ngày càng trong sạch vững mạnh.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, HĐND phường Quán Thánh đã tập trung triển khai các nghị quyết của HĐND phường đảm bảo đúng theo luật định. Hoạt động giám sát của Thường trực HĐND và 02 Ban HĐND đã bám sát nghị quyết của HĐND phường về Chương trình giám sát năm 2020; phương thức giám sát được đổi mới, chú trọng giám sát việc giải quyết các vụ việc cụ thể. Các ý kiến kết luận, kiến nghị của Thường trực HĐND và 02 Ban HĐND sau giám sát được thông báo tới cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát và cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết. HĐND phường phối hợp với Ban Thường trực UB MTTQ phường tổ chức tốt hoạt động tiếp xúc cử tri, lắng nghe và tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, kỳ họp đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND phường Quán Thánh Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với Bà Phan Thị Ngoan.

Kết thúc kỳ họp, các đại biểu HĐND phường Quán Thánh đã biểu quyết thông qua 04 Nghị quyết quan trọng về công tác cán bộ; kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng cuối năm 2020; chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân phường 6 tháng đầu năm 2021.

Phường Quán Thánh