tin tức từ các đơn vị

Đảng ủy phường Thành Công Tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị
Ngày đăng 04/04/2021 | 21:25

Ngày 02/4/2021 Đảng ủy phường Thành Công tổ chức sơ kết thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và triển khai kế hoạch của Đảng ủy phường về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị trong năm 2021 và các năm tiếp theo.

 

 Dự hội nghị có các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy – HĐND – UBND – UB.MTTQ phường; các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ phường; các đồng chí thành viên các ban đảng củ Đảng ủy; các đồng chí Trưởng, phó các đoàn thể chính trị - xã hội; Trưởng các tổ chức đoàn thể nhân dân; Cấp ủy chi bộ trực thuộc và các cá nhân được khen thưởng.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Qua đó đã tạo nên ý thức trách nhiệm, lề lối tác phong công tác của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, đặc biệt là người đứng đầu, góp phần quan trọng  xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Các mô hình hay, cách làm mới và tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất hiện ngày càng nhiều và có sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội; từ đó thực hiện tốt mọi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Các tham luận tại Hội nghị đã nêu lên cách làm hay, kinh nghiệm sáng tạo và đề ra những giải pháp thiết thực trong thực hiện Chỉ thỉ 05-CT/TW của Bộ Chính về "Đẩy  mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Đoan Trang – Quận ủy viên -  Bí thư Đảng ủy phường đã triển khai Kế hoạch của Đảng ủy phường về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị trong năm 2021 và các năm tiếp theo tập trung và các nội dung cụ thể:

+Tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch làm theo các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

+ Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của cơ quan, đơn vị và từng địa bàn dân cư;

+ Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho tư tưởng, đạo đức phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa và người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

+ Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

+ Xác định nội dung đột phá nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại hội nghị, Đảng ủy phường đã biểu dương, khen thưởng 06 tập thể và 29 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020.

 

 

Ngọc An - VHTT