|
Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Quận (31/5/1961 - 31/5/2021) và thành lập Đảng Bộ Quận Ba Đình (9/6/1961 - 9/6/2021).

Ba Đình: Giải quyết hồ sơ cải tạo, chỉnh trang nhà đối với các trường hợp thực hiện dự án mở đường theo quy hoạch tồn đọng trước năm 2005

Hiện nay trên địa bàn quận còn 58 trường hợp nhà, đất không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng phát sinh khi thực hiện dự án mở đường theo quy hoạch tồn đọng của trước năm 2005; trong đó 06 trường hợp thu hồi và 52 trường hợp được phép tồn tại. Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, để quản lý 52 trường hợp trên, ngày 24/5/2018, UBND quận đã có văn bản số 1156/UBND-QLĐT về việc xử lý các trường hợp đất không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng trên địa bàn quận Ba Đình.
content:

Theo đó, UBND quận đã chỉ đạo UBND các phường Kim Mã, Liễu Giai, Ngọc Khánh, Cống Vị công khai văn bản số 1758/UBND-ĐT ngày 24/4/2018 của UBND thành phố về việc xử lý các trường hợp đất không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng phát sinh khi thực hiện dự án mở đường theo quy hoạch tồn đọng của trước năm 2005 để người dân được biết về việc tiếp tục được quản lý sử dụng. Cũng theo quy định của thành phố việc quản lý sử dụng với điều kiện phải thực hiện cải tạo, chỉnh trang về hình thức kiến trúc công trình trên cơ sở hợp khối kiến trúc mặt đứng với công trình xung quanh đảm bảo an toàn, hài hòa cảnh quan tuyến phố.

UBND quận Ba Đình sẽ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cải tạo, chỉnh trang nhà theo quy định đối với 52 trường hợp được phép tồn tại sau khi thực hiện dự án mở đường trước năm 2005.

Danh sách 52 trường hợp được chấp thuận tồn tại với điều kiện phải thực hiện

 cải tạo chỉnh trang, theo văn bản số 1758/UBND-ĐT ngày 24/4/2018

 của UBND thành phố

TT

Tên tổ chức, cá nhân; địa chỉ

Diện tích, quy mô

Nguồn gốc

Diện tích đất (m2)

1. Đường Kim Mã - 25 trường hợp

1

Bùi Đắc Trà – Bùi Quang Thành - Số 53 Kim Mã , phường Kim Mã

3.00

Đất còn lại sau khi GPMB, người dân đang sử dụng.

2

Vũ Danh Đường -Số 208 Kim Mã , phường Kim Mã

6.84

-NT-

3

Số 41 Kim Mã, phường Kim Mã

14.40

-NT-

4

Trần Thuỷ Ngân - 39 Kim Mã, phường Kim Mã

5.33

-NT-

5

Đào Thị Điềm - 148 Kim Mã, phường Kim Mã

7.96

-NT-

6

Nguyễn Thanh Sơn - 417 Kim Mã , phường Ngọc Khánh

9.72

-NT-

7

Đỗ Phương Mai + Vũ Đăng Khoa - Số 437 Kim Mã , phường Ngọc Khánh

5.55

-NT-

8

Hà Đăng Nhiên - Số 455 Kim Mã , phường Ngọc Khánh

15.3 (Có mặt tiền < 3m)

-NT-

9

Hoàng Thị Thanh Mai - Số 495 Kim Mã, phường Ngọc Khánh

11.30

-NT-

10

Vũ Mạnh Cường - Số 497 Kim Mã , phường Ngọc Khánh

10.50

-NT-

11

Lê Thị Hồng Lai + Nguyễn Văn Tuấn - Số 499 Kim Mã , phường Ngọc Khánh

14.10

-NT-

12

Đỗ Thị Xuân - 485 Kim Mã , phường Ngọc Khánh

14.52

-NT-

13

563 Kim Mã, phường Ngọc Khánh - Phạm Thị Huế (trước hè phố, sau ngõ đi)

14.70

-NT-

14

565 Kim Mã, phường Ngọc Khánh - Đỗ Thị Dự – Nguyễn Văn Điệt (trước hè phố, sau ngõ đi)

8.81

-NT-

15

567 Kim Mã, phường Ngọc Khánh - Ngô Thị Tuất (trước hè phố, sau ngõ đi)

8.81

Đất còn lại sau khi GPMB, người dân đang sử dụng.

16

569 Kim Mã, phường Ngọc Khánh - Hoàng Kim Thuý (trước hè phố, sau ngõ đi)

8.81

-NT-

17

571 Kim Mã, phường Ngọc Khánh - Mai Thị Lan - đại diện chủ hộ (trước hè phố, sau ngõ đi)

8.81

-NT-

18

573 Kim Mã, phường Ngọc Khánh - Đinh Thị Hồng Xuyến (trước hè phố, sau ngõ đi)

8.81

-NT-

19

591 Kim Mã, phường Ngọc Khánh - Trần Quý Hưng (trước hè phố, sau ngõ đi)

13.47

-NT-

20

593 Kim Mã, phường Ngọc Khánh - Lương Thị Mai (trước hè phố, sau ngõ đi)

12.73

Đất còn lại sau khi GPMB, người dân đang sử dụng.

21

601 Kim Mã, phường Ngọc Khánh - Nguyễn Thị Hoa (trước hè phố, sau ngõ đi)

12.00

-NT-

22

Cạnh nhà 601 Kim Mã, phường Ngọc Khánh - Trịnh Thị Huệ (trước hè phố, sau ngõ đi)

15.10

-NT-

23

607 Kim Mã - Nguyễn Bích Hoà (trước hè phố, sau ngõ đi)

17.60

-NT-

24

613 Kim Mã, phường Ngọc Khánh - Nguyễn Thị Kim Thanh – Lê Trọng Thọ (trước hè phố, sau ngõ đi)

41.57

-NT-

25

615 Kim Mã, phường Ngọc Khánh - Nguyễn Thị Liên (trước hè phố, sau ngõ đi)

14.70

-NT-

2. Đường Giang Văn Minh - 03 trường hợp

1

Lê Văn Tân (con trai là Lê Xuân Tiến)  - Số 41 Giang Văn Minh, phường Kim Mã

19.8 (Chiều sâu so với chỉ giới: 1,07m - 2,37m)

Đất còn lại sau khi GPMB, người dân đang sử dụng.

2

Trần Ngọc Hằng - Số 24 Giang Văn Minh, phường Kim Mã

51.1 (Có chiều sâu so với chỉ giới = 1,7m)

-NT-

3

55 Giang Văn Minh, phường Kim Mã (Nằm trong ranh giới QH Trụ sở CA quận được Sở QH-KT giới thiệu địa điểm )

8.53

-NT-

3. Đường Đào Tấn - 03 trường hợp

1

Nguyễn Kim Thái - Số 95 Đào Tấn , phường Ngọc Khánh

17.2 (Có cạnh < 3m)

Đất còn lại sau khi GPMB, người dân đang sử dụng.

2

93 Đào Tấn, phường Ngọc Khánh - Vương Thành Trung

6.20

-NT-

3

Tạ Thị Lý - 80 Đào Tấn, phường Cống Vị

30.3 (Có chiều sâu so với chỉ giới = 1,6m)

-NT-

4. Đường Nguyễn Chí Thanh - 03 trường hợp

1

Lê Văn Ngọc -02A Nguyễn Chí Thanh

7.80

Đất còn lại sau khi GPMB, người dân đang sử dụng.

2

Lại Thị Thanh Bình + Lại Văn Thanh - 03 Nguyễn Chí Thanh

18.9 (Có 01 cạnh góc nhọn, chiều sâu so với chỉ giới <3m)

-NT-

3

Đặng Thị Hoà - 46 Nguyễn Chí Thanh

Sau GPMB 13.25m2 (Thực tế 18.2m2

-NT-

5. Đường Văn Cao - 18 trường hợp

1

Ngô Mạnh Quân. - 32 A Văn Cao, phường Liễu Giai 

18.2 (Có cạnh < 3m)

Đất còn lại sau khi GPMB, người dân đang sử dụng.

2

Nguyễn Mạnh Cường - 34 Văn Cao, phường Liễu Giai 

19.6 (Có cạnh < 3m)

-NT-

3

Nguyễn Nguyệt Minh - 66 Văn Cao, phường Liễu Giai  

12.78 sau GPMB (Thực tế sử dụng 16.1)

-NT-

4

Đỗ Thị Bình + Đinh Công Luyến - 68 Văn Cao 

11.80

-NT-

5

Nguyễn Văn Bính - 70 Văn Cao, phường Liễu Giai 

10.60

-NT-

6

80 Văn Cao, phường Liễu Giai -Vũ Thị Phú

19.2 (Có 01 cạnh chiều sâu so với chỉ giới = 1,6m)

Đất còn lại sau khi GPMB, người dân đang sử dụng.

7

82 Văn Cao, phường Liễu Giai – không liên hệ được chủ hộ, không xác định được chính xác tên chủ hộ.

29.1 (Kích thước hình học không hợp lý, có 01 cạnh < 3m)

-NT-

8

Đỗ Minh Tuân + Phan Ngọc Thuỷ - 88 Văn Cao, phường Liễu Giai.

29.7 (Có 01 cạnh chiều sâu so với chỉ giới = 2,24m.)

-NT-

9

Nguyễn Viết Tuấn - 94 Văn Cao, phường Liễu Giai.

17.4 (Có 01 cạnh chiều sâu so với chỉ giới = 0,87m )

-NT-

10

Phạm Thị Ngọc - 98 Văn Cao, phường Liễu Giai..

8.9 (Có 01 cạnh chiều sâu so với chỉ giới = 0,75m )

-NT-

11

Phạm Văn Tuỵ - 31 Văn Cao, phường Liễu Giai..

14.19

-NT-

12

Nguyễn Thị Hợi. - 73 Văn Cao, phường Liễu Giai.. 

20.1 (Có 01 cạnh = 2,8m)

-NT-

13

Nguyễn Đức Thắng - 123 Văn Cao, phường Liễu Giai.

14.80

Đất còn lại sau khi GPMB, người dân đang sử dụng.

14

Nguyễn Thị Ngọc - 129 Văn Cao, phường Liễu Giai.

26.6 (Kích thước không hợp lý, chiều sâu so với chỉ giới từ 0,4m - 1,5m.

-NT-

15

72 Văn Cao, phường Liễu Giai  - Nguyễn Công Hoan + Dương Thị Ninh

13.10

-NT-

16

86 Văn Cao, phường Liễu Giai - Phan Anh Tuấn mua lại của Bà Khuất Thị Dung

3.82

-NT-

17

43 Văn Cao, phường Liễu Giai – Tạ Văn Quỳ

8.50

-NT-

18

75 Văn Cao – Đỗ Ánh Tuyết

8.50

-NT-

 

 

 

 

 

 

Phòng Văn hóa và Thông tin

02/12/2021 - 37 Lượt xem
(HNMO) - Sáng 2-12, Đoàn kiểm tra số 2 của Ban Thường vụ Thành ủy do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến dẫn đầu đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch...
01/12/2021 - 79 Lượt xem
Ngay trong sáng 01/12, quận Ba Đình đã tổ chức tiêm chủng cho học sinh khối 8 (13 tuổi) thuộc 15 trường THCS tại 05 điểm tiêm: Trường THCS Giảng Võ, THCS Nguyễn Trãi, THCS Nguyễn Công Trứ, THCS...
27/11/2021 - 46 Lượt xem
Kinhtedothi – Sáng nay, 27/11, Hội LHPN quận Ba Đình tổ chức Lễ phát động chương trình “Phụ nữ Ba Đình ứng xử đẹp với môi trường” “Cử chỉ đẹp – Hạnh phúc lớn”, chào mừng thành công Đại hội đại biểu...
26/11/2021 - 49 Lượt xem
Hà Nội - Sáng nay (26.11), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị tiếp xúc cử tri tại Hà Nội, báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV.
25/11/2021 - 497 Lượt xem
GD&TĐ - Theo lãnh đạo quận Ba Đình, trong các ngày 24 và 25/11, toàn quận sẽ hoàn thành tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho hơn 7.300 em từ 15 - 17 tuổi.
24/11/2021 - 623 Lượt xem
(LĐTĐ) Thời gian qua, căn cứ các văn bản chỉ đạo của cấp trên, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an quận Ba Đình đã chủ động nắm tình hình phân tích dự...
23/11/2021 - 1329 Lượt xem
(HNMO) - Ngày 21-11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã đến thăm và trao quà hỗ trợ quận Ba Đình và huyện Quốc Oai có các thôn, khu dân cư đang thực hiện cách ly y tế phòng, chống...
23/11/2021 - 36 Lượt xem
(LĐTĐ) Ghi nhận trong ngày 22/11 cho thấy, các hàng quán và bãi xe xung quanh khu vực hồ Bảy Gian và hồ Đầm Tròn, phường Ngọc Hà (quận Ba Đình) mà Báo Lao động Thủ đô phản ánh đã được cơ quan...
content:

content:

Thư viện hình ảnh

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 318
Số lượt truy cập: 1019108