Ba Đình: Ra mắt mô hình “Nhà chung cư, tập thể an toàn PCCC” và diễn tập phương án chữa cháy tại phường Cống Vị

content:

Thực hiện Chương trình số 103/Ctr-UBND ngày 15/01/2024 của UBND quận về việc thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn quận năm 2024; Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 20/02/2023 của UBND quận Ba Đình về Tuyên truyền, phổ biến pháp luật và xây dựng mô hình phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cộng đồng, Căn cứ  Kế hoạch số 108 /KH-UBND ngày 17/ 8/2023 của UBND phường Cống Vị về xây dựng mô hình “Chung cư an toàn PCCC” trên địa bàn phường Cống Vị;

Sáng ngày 16/3/2024, UBND phường Cống Vị tổ chức ra mắt mô hình “Chung cư an toàn PCCC” và Diễn tập phương án chữa cháy & CNCH tại Tập thể H1, H2 ngõ 35 phố Kim Mã Thượng.

Đồng chí Nguyễn Hải Hà, Phó chủ tịch UBND phường Cống Vị khai mạc và trao quyết định thành lập mô hình “Chung cư an toàn PCCC”.

Đồng chí Phó chủ tịch UBND phường nêu bật sự cần thiết việc thành lập các mô hình an toàn PCCC trên địa bàn đã và đang triển khai có hiệu quả. Ban chỉ đạo PCCC&CNCH phường Cống Vị đã quyết liệt chỉ đạo xây dựng và thành lập 40 “Tổ liên gia an toàn PCCC”, 45 điểm chữa cháy công cộng và 03 mô hình “Chung cư, tập thể an toàn PCCC” trên toàn phường đồng thời tổ chức diễn tậập phương án chữa cháy, CNCH đối với 100% tổ liên gia an toàn PCCC. Qua đó việc tuyên truyền sâu, rộng đến toàn thể quần chúng nhân dân trên địa bàn. Từ đầu năm 2024, phường Cống Vị chỉ xảy ra 01 sự cố cháy và người dân đã sử dụng bình chữa cháy xách tay xử lý ngay từ ban đầu, không gây hậu quả.