|

Kết quả cấp Giấy phép xây dựng tháng 03/2024

content:
TT Số, ký hiệu văn bản Ngày tháng năm Tên loại và trích yếu nội dung văn bản
1 57/GPXD-UBND 05/03/2024 Giấy phép xây dựng cải tạo,sửa chữa có thời hạn ( có điều kiện để thực hiện theo quy hoạch ) cấp cho ông Đinh Quang Thành,Địa chỉ Lô E47 khu 4ha cụm 9, phường Phúc Xá,quận Ba Đình
2 58/GPXD-UBND 05/03/2024 Giấy phép xây dựng: cấp cho ông Hoàng Văn Phước và bà Vũ Thị Phương Dung, Địa chỉ Căn hộ 02-nhà A2-TTQĐ Cục vận tải ,phường Liễu Giai, quận Ba Đình
3 59/GPXD-UBND 05/03/2024 Giấy phép xây dựng: cấp cho ông Nguyễn Mạnh Hùng, Địa chỉ số 18 ngách 515/13 đường Hoàng Hoa Thám,phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình
4 60/GPXD-UBND 08/03/2024 Giấy phép xây dựng cấp cho bà Trần Thị Mai Trang người được uỷ quyền ông Đàm Văn Khương, Địa chỉ số 14B ngõ 97 đường Hoàng Hoa Thám, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình
5 61/GPXD-UBND 08/03/2024 Giấy phép xây dựng có thời hạn (có điều kiện để thực hiện theo quy hoạch ) cấp cho ông Vũ Đức Khích và bà Vũ Thị Tới ,Địa chỉ số 42 ngõ 379 phố Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình
6 62/GPXD-UBND 08/03/2024 Giấy phép xây dựng có thời hạn (có điều kiện để thực hiện theo quy hoạch ) cấp cho ông Phạm Văn Toản và bà Đinh Thị Kim Ngân ,Địa chỉ số 2 ngõ 32B phố Sơn Tây, phường Điện Biên, quận Ba Đình
7 63/GPXD-UBND 08/03/2024 Giấy phép xây dựng cấp cho ông Nguyễn Hoàng Phúc ,Địa chỉ số 22 ngõ 75 phố Đội Cấn và số 5 ngõ 3 phố Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình
8 64/GPXD-UBND 11/03/2024 Giấy phép xây dựng có thời hạn (có điều kiện để thực hiện theo quy hoạch ) cấp cho bà Nguyễn Thị Vinh ,Địa chỉ số 1 ngõ 266 phố Đội Cấn, phường Cống Vị, quận Ba Đình
9 65/GPXD-UBND 11/03/2024 Giấy phép xây dựng cải tạo,sửa chữa có thời hạn ( có điều kiện để thực hiện theo quy hoạch ) cấp cho ông Vũ Hồng Quang và bà Dương Thị Yên,Địa chỉ Tổ 18 cụm 2, phường Liễu Giai,quận Ba Đình
10 66/GPXD-UBND 11/03/2024 Giấy phép xây dựng cấp cho ông Đặng Xuân Tý,Địa chỉ số 26 ngõ 174 phố Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình
11 67/GPXD-UBND 11/03/2024 Giấy phép xây dựng cấp cho ông Trần Văn Phong và bà Vũ Thị Hồng Vân, Địa chỉ số 34B ngách 376/12 đường Bưởi, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình
12 68/GPXD-UBND 11/03/2024 Giấy phép xây dựng cấp cho ông Trần Văn Phong và bà Vũ Thị Hồng Vân, Địa chỉ số 34B ngách 376/12 đường Bưởi, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình
13 69/GPXD-UBND 11/03/2024 Giấy phép xây dựng Cải tạo,sửa chữa: cấp cho bà Tống Thị Nhung và các đồng thừa kế, Địa chỉ số 7 ngõ 62 phố Ngọc Hà (số cũ: Nhà số 3 ngõ 20 phố Ngọc Hà), phường Đội Cấn, quận Ba Đình
14 70/GPXD-UBND 13/03/2024 Giấy phép xây dựng có thời hạn (có điều kiện để thực hiện theo quy hoạch) cấp cho bà Nguyễn Thu Hương, Địa chỉ số 480 phố Đội Cấn, phường Cống Vị, quân Ba Đình
15 71/GPXD-UBND 13/03/2024 Giấy phép xây dựng có thời hạn (có điều kiện để thực hiện theo quy hoạch) cấp cho bà Nguyễn Thu Hương, Địa chỉ Tổ 35 cụm 5, phương Liễu Giai, quân Ba Đình
16 72/GPXD-UBND 13/03/2024 Giấy phép xây dựng có thời hạn (có điều kiện để thực hiện theo quy hoạch) cấp cho ông Nguyễn Văn Sơn và bà Nguyễn Thị Tuyết, Địa chỉ số 73 ngõ 639 đường Hoàng Hoa Thám (phường Cống Vị cũ), phương Vĩnh Phúc, quân Ba Đình
17 73/GPXD-UBND 13/03/2024 Giấy phép xây dựng có thời hạn (có điều kiện để thực hiện theo quy hoạch) cấp cho ông Trần Hữu Toàn và bà Đỗ Thị Mao, Địa chỉ số 168 phố Phan Kế Bính, phường Cống Vị, quân Ba Đình
18 74/GPXD-UBND 13/03/2024 Giấy phép xây dựng cấp cho bà Nguyễn Thị Bích Lan, Địa chỉ số 34E phố Hoè Nhai, phường Trung Trực, quân Ba Đình
19 75/GPXD-UBND 13/03/2024 Giấy phép xây dựng có thời hạn (có điều kiện để thực hiện theo quy hoạch) cấp cho ông Bùi Vinh Bình và bà Hoàng Bích Loan, Địa chỉ số 9 ngõ 41 phố Púc Xá, phường Phúc Xá, quân Ba Đình
20 76/GPXD-UBND 13/03/2024 Giấy phép xây dựng cấp cho ông Lê Văn An và bà Nguyễn Thị Hà, Địa chỉ số 7 ngõ 154 phố Đội Cấn, phường Đội Cấn, quân Ba Đình
21 77/GPXD-UBND 15/03/2024 Giấy phép xây dựng cấp cho bà Vũ Thanh Thuỷ, Địa chỉ số 1A phố Nguyễn Trung Trực, phường Nguyễn Trung Trực, quân Ba Đình
22 78/GPXD-UBND 15/03/2024 Giấy phép xây dựng cấp cho ông Hà Anh Dũng và bà Nguyễn Thu Quỳnh, Địa chỉ số 31 ngõ 1, phường Giảng Võ, quân Ba Đình
23 79/GPXD-UBND 15/03/2024 Giấy phép xây dựng cấp cho bà Bùi Thị Minh Hạnh, Địa chỉ số 67 ngõ 575, phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quân Ba Đình
24 80/GPXD-UBND 15/03/2024 Giấy phép xây dựng cấp cho ông Đặng Trần Thành và bà Mai Thanh Tú, Địa chỉ số 47 phố Hàng Bún, phường Nguyễn Trung Trực, quân Ba Đình
25 81/GPXD-UBND 15/03/2024 Giấy phép xây dựng cấp cho ông Nguyễn Ngọc Thắng và bà Phí Thị Thoa, Địa chỉ số 17 ngõ 39 phố Linh Lang, phường Cống Vị, quân Ba Đình
26 82/GPXD-UBND 15/03/2024 Giấy phép xây dựng cấp cho ông Lê Tuấn Anh và bà Lê Thuý Hà, Địa chỉ số 31-Tổ 1B Làng Thành Công, phường Thành Công, quân Ba Đình
27 83/GPXD-UBND 19/03/2024 Giấy phép xây dựng có thời hạn cấp cho ông Mai Trí Thức, địa chỉ xây dựng tại số 129 tổ 7 cụm 7 làng Ngọc Khánh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình
28 84/GPXD-UBND 19/03/2024 Giấy phép xây dựng cấp cho ông Nguyễn Huy Hiệp, địa chỉ xây dựng tại số 3 ngõ 1 Vạn Phúc, phường Kim Mã, quận Ba Đình
29 85/GPXD-UBND 19/03/2024 Giấy phép xây dựng cấp cho ông Lê Minh Hùng và bà Đỗ Hoàng Anh, địa chỉ xây dựng tại D16, tổ 43 làng Khoa học, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình
30 86/GPXD-UBND 19/03/2024 Giấy phép xây dựng cấp cho ông Nguyễn Chí Công và bà Nguyễn Thị Vân Anh, địa chỉ xây dựng tại số 29 ngõ 3 phường Giảng Võ, quận Ba Đình
31 87/GPXD-UBND 20/03/2024 Giấy phép xây dựng: cấp cho ông Nguyễn Mạnh Hùng và bà Nguyễn Thị Thu, Địa chỉ số 34 Tổ 44, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình
32 88/GPXD-UBND 20/03/2024 Giấy phép xây dựng có thời hạn (có điều kiện để thực hiện theo quy hoạch ) cấp cho ông Nguyễn Hoài Sơn và bà Nguyễn Thị Mai Lan ,Địa chỉ số 7 nhà B6b Tập thể Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình
33 89/GPXD-UBND 20/03/2024 Giấy phép xây dựng cấp cho ông Tạ Tuấn Anh, Địa chỉ số 86 ngõ 639 đường Hoàng Hoa Thám, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình
34 90/GPXD-UBND 22/03/2024 Giấy phép xây dựng cấp cho ông Bùi Ngọc Tuấn và bà Hoàng Phương Thảo, địa chỉ xây dựng tại số 7B ngõ 31 phố Vĩnh Phúc phường Vĩnh Phúc
35 91/GPXD-UBND 25/03/2024 Giấy phép xây dựng cấp cho ông Trương Văn Vũ và bà Trần Thị Phương Liên địa chỉ xây dựng tại số 10 ngách 766/9 đường La Thành (số cũ ngõ 1 Giảng Võ) phường Giảng Võ
36 92/GPXD-UBND 25/03/2024 Giấy phép xây dựng cấp cho ông Nguyễn Ngọc Bình và bà Lê Thị Long Bình, địa chỉ xây dựng tại số 5 phố Yên Ninh phường Trúc Bạch,quận Ba Đình
37 93/GPXD-UBND 25/03/2024 Giấy phép xây dựng Cải tạo,sửa chữa : cấp cho bà Đào Thị Thanh Hoà ,Địa chỉ Căn 3 nhà A2 Tập thể khoa học xã hội và nhân văn quốc gia ,phường Cống Vị quận Ba Đình
38 94/GPXD-UBND 25/03/2024 Giấy phép xây dựng: cấp cho ông Nguyễn Quang Vinh và bà Lê Bích Hoà, Địa chỉ số 30 Tổ 44A cụm 7, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình
39 95/GPXD-UBND 26/03/2024 Giấy phép xây dựng: cấp cho ông Nguyễn Thế Việt, Địa chỉ số 27 Tổ 32 cụm 5, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình
40 96/GPXD-UBND 27/03/2024 Giấy phép xây dựng cải tạo,sửa chữa có thời hạn ( có điều kiện để thực hiện theo quy hoạch ) cấp cho ông Lê Duy Kiên,Địa chỉ số 35 B hẻm 173/63/17 đường Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà,quận Ba Đình
41 97/GPXD-UBND 27/03/2024 Giấy phép xây dựng cải tạo,sửa chữa có thời hạn ( có điều kiện để thực hiện theo quy hoạch ) cấp cho ông Nguyễn Tấn Tiến và bà Nguyễn Thị Thu Hương,Địa chỉ số 61 tổ 14 Thủ Lệ, phường Ngọc Khánh,quận Ba Đình
42 98/GPXD-UBND 27/03/2024 Giấy phép xây dựng cải tạo,sửa chữa có thời hạn ( có điều kiện để thực hiện theo quy hoạch ) cấp cho bà Tống Thị Cành,Địa chỉ số 94 ngách 173/63 đường Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà,quận Ba Đình
43 99/GPXD-UBND 27/03/2024 Giấy phép xây dựng cải tạo,sửa chữa có thời hạn cấp cho ông Nguyễn Kiên Dũng,Địa chỉ sô 216 đường Bưởi (số cũ: 1-nhà D4 Thủ Lệ 1), phường Cống Vị,quận Ba Đình
44 100/GPXD-UBND 27/03/2024 Giấy phép xây dựng cấp cho ông Bùi Nam Long và bà Lê Thị Hạnh, địa chỉ xây dựng tại số 9+10 dãy B khu tập thể K80C/BTTM phường Cống Vị (số mới: 48+50 khu tập thể K80C ngõ 376 đường Bưởi phường Vĩnh Phúc)
45 101/GPXD-UBND 28/03/2024 Giấy phép xây dựng cấp cho ông Trần Việt Dũng và bà Nguyễn Bảo Yến, địa chỉ xây dựng tại số 15 dãy B khu di dân E618 phường Cống Vị (địa chỉ mới: Số 54 ngõ 97 đường Văn Cao phường Liễu Giai)
46 103/GPXD-UBND 29/03/2024 Giấy phép xây dựng cấp cho bà Nguyễn Thị Bích Lan tại địa chỉ xây dựng: Số 34E phố Hoè Nhai phường Nguyễn Trung Trực quận Ba Đình
12/06/2024 - 18 Lượt xem
Chiều 11-6, Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm quận Ba Đình đã kiểm tra tại bếp ăn tập thể Tập đoàn Dầu khí (số 18 Láng Hạ, phường Thành Công) và bếp ăn Khách sạn Lake Side (số 23 Ngọc...
12/06/2024 - 41 Lượt xem
Sáng 12/6/2024, Trung tâm Y tế Quận Ba Đình phối hợp với Phòng Kinh tế quận và Ban Quản lý Chợ Long Biên tổ chức Chương trình truyền thông Chính sách Dân số trong tình hình mới -  Tư vấn kiến...
05/06/2024 - 572 Lượt xem
Quận Ba Đình  gấp rút tập trung triển khai tuyến phố kinh doanh - đi bộ khu vực hồ Ngọc Khánh. Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô của quận, dự kiến hoàn thành đưa vào...
content:

content:

Thư viện hình ảnh

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 342
Số lượt truy cập: 4144578