Quận Ba Đình hoàn thành trước thời hạn việc tổng rà soát, kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH

Thực hiện Kế hoạch số 513/KH-BCA-C07 ngày 07/10/2022 của Bộ Công an về tổng rà soát, kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH trên phạm vi toàn quốc, với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, Công an thành phố đã triển khai nhiều biện pháp, giải pháp đồng bộ, qua đó tính đến ngày 12/12/2022, đã hoàn thành trước thời hạn 100% chỉ tiêu rà soát, kiểm tra theo yêu cầu của Bộ Công an.
content:

Cụ thể, ngay sau khi nhận được Kế hoạch số 513/KH-BCA-C07 ngày 07/10/2022 của Bộ Công an, Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP đã ký ban hành Kế hoạch số 273/KH-CAHN-PC07 ngày 13/10/2022 và tổ chức Hội nghị quán triệt, Công an quận Ba Đình đã ký ban hành kế hoạch số 2087/KH-CABĐ-PCCC ngày 14/10/2022 về tổng rà soát, kiểm tra an toàn về PCCC&CNCH trên địa bàn quận Ba Đình, triển khai đồng loạt đến 14 UBND phường, Trưởng Công an 14 phường; chính thức ra quân tổng kiểm tra từ ngày 15/10 theo đúng chỉ đạo của Bộ Công an. Đồng thời, tham mưu UBND Quận ban hành Công văn số 1913/UBND-CAQ ngày 18/10/2022, do đồng chí Nguyễn Trung Dũng - Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình ký ban hành chỉ đạo các phòng ban chức năng thực hiện đúng trách nhiệm quản lý nhà nước theo từng lĩnh vực, phối hợp lực lượng Công an thực hiện công tác tổng rà soát, kiểm tra; chỉ đạo UBND phường tổ chức rà soát, kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH đối với các cơ sở thuộc Phụ lục IV Nghị định 136/2022/NĐ-CP, tất cả 14 phường đồng loạt vào cuộc trong “chiến dịch 60 ngày đêm”.

Để việc triển khai “chiến dịch 60 ngày đêm” đảm bảo hiệu quả CAQ yêu cầu các đơn vị Công an phường, UBND phường rà soát, lập danh sách tổng số cơ sở thuộc diện quản lý, đăng ký chỉ tiêu kiểm tra theo từng ngày, từng tuần để thực hiện; thành lập các Tổ công tác tới từng phường để hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai của Công an phường, UBND phường, đồng thời tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện của các đơn vị; thường xuyên tổng hợp, báo cáo, đôn đốc, chấn chỉnh cũng như tăng cường tuyên truyền triển khai Kế hoạch 513/KH-BCA-C07 của Bộ Công an với mục đích nhằm tạo sự ủng hộ, đồng tình, cùng vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cấp ủy, chính quyền và toàn dân trong đợt tổng kiểm tra, rà soát.