|
Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Quận (31/5/1961 - 31/5/2021) và thành lập Đảng Bộ Quận Ba Đình (9/6/1961 - 9/6/2021).

Tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận

Là một trong ba đơn vị cấp trên cơ sở tổ chức đại hội điểm của Đảng bộ thành phố Hà Nội, Đảng bộ quận Ba Đình đã bắt tay ngay vào quán triệt, tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXVI (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ quận Ba Đình. Báo Hànộimới đã có cuộc trao đổi với đồng chí Hoàng Minh Dũng Tiến, Bí thư Quận ủy Ba Đình để làm rõ hơn vấn đề này.
content:
Công tác xây dựng cơ sở vật chất cho các trường học được quận Ba Đình quan tâm, chú trọng. Trong ảnhLễ gắn biển công trình Trường Tiểu học Hoàng Diệu (quận Ba Đình).

Tập trung quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết

- Xin đồng chí cho biết, Ban Chấp hành Đảng bộ quận đã có những giải pháp nào để nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội vào quán triệt, triển khai thực hiện?

- Đại hội đại biểu lần thứ XXVI (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ quận Ba Đình đã giao Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XXVI lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Ngay sau khi tổ chức Đại hội, Ban Thường vụ Quận ủy đã xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch về việc nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXVI (nhiệm kỳ 2020-2025) trong toàn Đảng bộ quận.

Thông qua đó nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXVI (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ quận. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội từ quận đến cơ sở được giao chủ động xây dựng chương trình, nghị quyết chuyên đề, kế hoạch, đề án công tác để cụ thể hóa nghị quyết bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp và có tính khả thi cao. Đến nay, quận đã hoàn thành công tác quán triệt, tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXVI (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ quận.

- Vậy công tác quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận có những nét đổi mới như thế nào?

- Đảng bộ quận đã đổi mới việc học tập, quán triệt nghị quyết theo hướng thực chất, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình của cơ quan, đơn vị, tránh hình thức, qua loa, chiếu lệ; coi trọng việc thảo luận, bàn giải pháp thực hiện. Trong đó, đề cao vai trò của bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị khi tổ chức quán triệt nghị quyết. Đồng thời cũng phát huy tính tự giác, sáng tạo của cán bộ, đảng viên trong nghiên cứu, thảo luận và tổ chức xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, tạo sự đồng thuận, tin tưởng và quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu.

 - Việc tổ chức thực hiện Nghị quyết được Ban Chấp hành Đảng bộ quận lãnh đạo, chỉ đạo ra sao, thưa đồng chí?

- Trên cơ sở 7 chương trình công tác toàn khóa được xác định trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXVI (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ quận Ba Đình, Ban Thường vụ Quận ủy đã thành lập 7 ban chỉ đạo thực hiện, do các đồng chí trong Thường trực Quận ủy làm trưởng ban, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo nhằm khẩn trương xây dựng, hoàn thiện đề cương, nội dung các chương trình trước tháng 10-2020 để sớm ban hành, tạo điều kiện triển khai thực hiện và đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống. Đây là nét nổi bật, khẳng định sự quyết liệt của Quận ủy Ba Đình trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXVI (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ quận.

Ban Thường vụ Quận ủy Ba Đình cũng giao HĐND, UBND quận căn cứ Nghị quyết Đại hội để ban hành các nghị quyết, xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội cho giai đoạn 2020-2025 và các chương trình công tác hằng năm. Bên cạnh đó, các cấp ủy Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình, chuyên đề, kế hoạch, đề án trên các lĩnh vực công tác, thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; đưa nội dung nghị quyết thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên từ quận đến cơ sở.

Xây dựng nội dung các chương trình bảo đảm sát thực, hiệu quả

- Một trong những mục tiêu đến năm 2025 là quận Ba Đình nằm trong nhóm dẫn đầu thành phố về giáo dục - đào tạo, tỷ lệ trường công lập cơ bản 100% đạt chuẩn quốc gia. Đồng chí có thể cho biết những giải pháp để thực hiện nội dung này trong thời gian tới?

- Về xây dựng, cải tạo cơ sở vật chất các trường công lập, giai đoạn 2020-2025, quận có kế hoạch cải tạo, xây mới 25 trường với tổng kinh phí đầu tư dự kiến hơn 1.134 tỷ đồng. Ngoài ra, hằng năm, quận chỉ đạo các phòng, ban, ngành tiến hành rà soát cơ sở vật chất các trường để có kế hoạch cải tạo, sửa chữa kịp thời.

Bên cạnh đó, quận cũng tiến hành rà soát quy hoạch mạng lưới các trường học trên địa bàn. Mỗi trường thực hiện rà soát, đánh giá lại các tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ đó có giải pháp để được công nhận và công nhận lại đạt chuẩn quốc gia. Đối với các trường đã được công nhận, công nhận lại cần quan tâm việc duy trì, bảo đảm giữ vững 5 tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia…

Đồng thời, quận cũng tiếp tục thực hiện tốt công tác tập huấn bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên về công tác duy trì trường chuẩn quốc gia, song song với tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng để tất cả giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ đào tạo.

- Phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu lần thứ XXVI (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ quận Ba Đình, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã yêu cầu quận Ba Đình cần quyết tâm trở thành điển hình về xây dựng đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp. Xin đồng chí cho biết quận đã có những giải pháp nào để thực hiện chỉ đạo này?

- Có thể nói, đây là một nội dung được quận Ba Đình đặc biệt lưu ý trong quá trình xây dựng các chỉ tiêu chính đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Cụ thể, một trong những thành tố trong chủ đề Đại hội là “xây dựng quận Ba Đình giàu đẹp, văn minh, hiện đại, phát triển bền vững” và một khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025 được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận đề ra là “Thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, trật tự văn minh đô thị, xây dựng quận Ba Đình “sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh hiện đại”. Đồng thời, một trong những nội dung tầm nhìn đến năm 2030 là “giữ vững và nâng cao chất lượng đô thị “sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh hiện đại”, xây dựng quận Ba Đình là nơi đáng sống”.

Có thể khẳng định, mục tiêu này phù hợp mục tiêu của thành phố, đồng thời thể hiện sự nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy. Để cụ thể hóa, quận Ba Đình quyết tâm thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, tạo chuyển biến mạnh về trật tự văn minh đô thị, xây dựng; phát triển sự nghiệp văn hóa, xây dựng người Ba Đình - Hà Nội thanh lịch - văn minh; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.

Trong 7 chương trình công tác toàn khóa, Ban Thường vụ Quận ủy đã giao UBND quận chủ trì, tham mưu xây dựng nội dung các chương trình về quản lý đô thị, quản lý quy hoạch, quản lý đất đai và phát triển văn hóa - giáo dục, bảo đảm sát thực, có hiệu quả cao trong tổ chức thực hiện.

- Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Tiến Thành - Hanoimoi

04/12/2021 - 4 Lượt xem
Để tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước trước ảnh hưởng tiêu cực của dịch COVID-19, trên cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn và qua những tác động tích cực...
04/12/2021 - 11 Lượt xem
Sinh thời, Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã từng nói “mỗi người tốt việc tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp”. Và năm học 2020 - 2021, cô giáo Nguyễn Thị Phương Lan - Giáo...
03/12/2021 - 59 Lượt xem
Ngày 02/12, Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP quận Ba Đình đã tổ chức hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2021 cho 05 sản phẩm dự thi của 2 chủ thể. Trong đó có 03 sản phẩm nhóm...
03/12/2021 - 12 Lượt xem
Ngày 26/11/2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký Quyết định số 1990/QĐ-TTg về việc giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH). Nội...
02/12/2021 - 59 Lượt xem
(HNMO) - Sáng 2-12, Đoàn kiểm tra số 2 của Ban Thường vụ Thành ủy do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến dẫn đầu đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch...
01/12/2021 - 115 Lượt xem
Ngay trong sáng 01/12, quận Ba Đình đã tổ chức tiêm chủng cho học sinh khối 8 (13 tuổi) thuộc 15 trường THCS tại 05 điểm tiêm: Trường THCS Giảng Võ, THCS Nguyễn Trãi, THCS Nguyễn Công Trứ, THCS...
27/11/2021 - 51 Lượt xem
Kinhtedothi – Sáng nay, 27/11, Hội LHPN quận Ba Đình tổ chức Lễ phát động chương trình “Phụ nữ Ba Đình ứng xử đẹp với môi trường” “Cử chỉ đẹp – Hạnh phúc lớn”, chào mừng thành công Đại hội đại biểu...
26/11/2021 - 56 Lượt xem
Hà Nội - Sáng nay (26.11), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị tiếp xúc cử tri tại Hà Nội, báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV.
content:

content:

Thư viện hình ảnh

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 324
Số lượt truy cập: 1022477