|
Phương châm công tác của Quận Ba Đình năm 2022: ĐOÀN KẾT – HÀNH ĐỘNG – KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ
content:

Văn bản chỉ đạo điều hành

Kế hoạch: Thực hiện nghị quyết số 30/NQ- CP ngày 22/3/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của chính phủ thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý, nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị,đạo đức, lối sống, biểu hiện " tự diễn biến ", tự chuyển hóa"


Số văn bản Số 228/KH-UBND
Trích yếu Kế hoạch: Thực hiện nghị quyết số 30/NQ- CP ngày 22/3/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của chính phủ thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý, nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị,đạo đức, lối sống, biểu hiện " tự diễn biến ", tự chuyển hóa"
Ngày ban hành 18/08/2022
Ngày có hiệu lực 18/08/2022
Cơ quan ban hành UBND Quận Ba Đình
Người ký
Loại văn bản Kế hoạch
Tài liệu đính kèm Ke-hoach-thuc-hien-Nghi-quyet-30-NQ-CP-ve-tu-dien-bien-tu-chuyen-hoa_nguyenmanhcuongbadinh-17-08-2022_15h34p19(18.08.2022_17h59p38)_signed_1661339890615.pdf
content:

content:

content:
content:

content:

content:

content:

content:

content:

content:

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 421
Số lượt truy cập: 1586467