ủy ban nhân dân

Uỷ ban nhân dân

Ngày đăng 28/05/2018 | 12:00 AM
DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN UBND QUẬN BA ĐÌNH 1. Đồng chí Đỗ Viết Bình - Chủ tịch UBND 2. Đồng chí...

Các phòng chuyên môn thuộc quận

Ngày đăng 24/04/2017 | 12:00 AM
CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN THUỘC QUẬN     TT Họ và tên ...

Uỷ ban nhân dân

Ngày đăng 19/09/2014 | 12:00 AM
DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN UBND QUẬN BA ĐÌNH 1. Đồng chí Đỗ Viết Bình - Chủ tịch UBND - ĐT: 3.7625205 2. Đồng chí Nguyễn Phong Cầm - Phó Chủ...

Các phòng chuyên môn thuộc quận

Ngày đăng 23/07/2014 | 12:00 AM
CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN THUỘC QUẬN TT Họ và tên Chức danh Cơ quan I. Văn phòng HĐND và UBND quận 1 Bùi Thanh Bình Chánh...

Uỷ ban nhân dân

Ngày đăng 23/04/2014 | 12:00 AM
DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN UBND QUẬN BA ĐÌNH 1. Đồng chí Đỗ Viết Bình - Chủ tịch UBND - ĐT: 3.7625205 2. Đồng chí Nguyễn Phong Cầm - Phó Chủ tịch UBND - ĐT:...

Phòng Nội vụ

Ngày đăng 15/01/2014 | 12:00 AM
PHÒNG NỘI VỤ QUẬN BA ĐÌNH Địa Chỉ: Số25 phốLiễu Giai-Phường Liễu Giai- QuậnBaĐình- Hà Nội Địa chỉ email : A. CHỨC NĂNG Phòng Nội vụ là cơ quan...

Phòng Tài chính - Kế hoạch quận

Ngày đăng 15/01/2014 | 12:00 AM
PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH QUẬN BA ĐÌNH Địa Chỉ: Số25 phốLiễu Giai-Quận Ba Đình - Hà Nội Địa chỉ email : I. CHỨC NĂNG 1. Phòng Tài...

Uỷ ban nhân dân

Ngày đăng 20/06/2013 | 12:00 AM
DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN UBND QUẬN BA ĐÌNH 1. Đồng chí Đỗ Viết Bình - Chủ tịch UBND - ĐT: 3.7625205 2. Đồng chí Nguyễn Phong Cầm - Phó Chủ tịch UBND - ĐT:...