ủy ban nhân dân

Uỷ ban nhân dân
Ngày đăng 20/06/2013 | 00:00

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN UBND QUẬN BA ĐÌNH

1. Đồng chí Đỗ Viết Bình - Chủ tịch UBND - ĐT: 3.7625205

2. Đồng chí Nguyễn Phong Cầm - Phó Chủ tịch UBND - ĐT: 3.7625076

3. Đồng chí Nguyễn Thế Công - Phó Chủ tịch UBND - ĐT: 3.2321021

4. Đồng chí Nguyễn Xuân Trọng - Chánh Văn phòng HĐND-UBND - ĐT: 3.7625072

5. Đồng chí Trần Đức Dũng - Trưởng phòng Quản lý Đô thị - ĐT 0913.210906

6. Đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn - Chánh Thanh tra quận, Uỷ viên UBND - ĐT: 3.7625078

7. Đồng chí Nguyễn Hữu Lanh - Chỉ huy trưởng BCH Quân sự quận - ĐT: 3.7163027

8. Đồng chí Nguyễn Xuân Đình - Trưởng Công an quận, Uỷ viên UBND - ĐT: 3.8452360

- Phòng Thường trực UBND quận: 3.7625147

- Phòng Văn thư UBND quận : 3.7625079

- Bộ phận Tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính: 3.7625116

Các phòng, ban, đơn vị thuộc quận

Phòng, ban

Điện thoại

1. Văn phòng HĐND-UBND Quận

3.7625147; 3.7625079

2. Phòng Lao động TB &XH

3.7625137

3. Phòng Văn hoá và Thông tin

3.7625069

4. Phòng Y tế

3.7346523

5. Phòng Giáo dục-Đào tạo

3.7164892; 3.7164304

6. Phòng Kinh tế

3.7625075; 3.7625067

7. Phòng Tài chính-Kế hoạch

3.7625205; 3.7625203

8. Phòng Quản lý Đô thị

3.7627344; 3.7625066

9. Phòng Tài nguyên Môi trường

3.7623226

10. Ban Quản lý dự án

3.7164665; 3.7164781; 3.7164752

11. Thanh tra Xây dựng

3.7334357; 3.7341699

12. Phòng Thống kê

3.7626059

13. Phòng Nội vụ

3.7625071; 3.7625728

14. Thanh tra Nhà nước

3.7625078; 3.7625115

15. Ban Quản lý Chợ Long Biên

3.8258708; 3.8261133

16. Ban Quản lý Chợ số 2

3.8354454; 3.5141751

17. Ban Quản lý Chợ số 3

3.8234917

18. Trường thể thao thiếu niên 10-10

3.8464667

19. Ban bồi thường Giải phóng mặt bằng quận

3.2321210