ủy ban nhân dân

Danh sách các phòng chuyên môn thuộc UBND quận
Ngày đăng 30/06/2020 | 09:25

CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN THUỘC UBND QUẬN BA ĐÌNH

 

 

TT

Họ và tên

Chức danh

Cơ quan

I. Văn phòng HĐND và UBND quận

1

Ngô Minh Tuấn

Chánh văn phòng

024.3762 5072

2

Nguyễn Thanh Tùng

Phó văn phòng

024.3762 1544

3

Trần Phương Anh

Phó văn phòng

024.3762 5063

4

Nguyễn Thúy Mai

Phó văn phòng

024.3762 5114

II. Phòng Nội vụ

1

Phạm Thanh Hà

Trưởng phòng

024.3762 5071

2

Hoàng Thu Hương

Phó Trưởng phòng

024.3762 5728

3

Nguyễn Thị Ánh Hồng

Phó Trưởng phòng

024.3762 4307

III. Thanh tra quận

1

Nguyễn Mạnh Cường

Chánh Thanh tra quận

024.3762 5078

2

Vũ Khắc Thắng

Phó Chánh thanh tra

024.3762 5115

IV. Phòng Tư pháp

1

Lê Thị Thu Hà

Trưởng phòng

024.3762 5112

2

Phùng Việt Dũng

Phó trưởng phòng

024.3762 8281

 

V. Phòng Quản lý đô thị

1

Bùi Thanh Bình

Trưởng phòng

024.3762 7344

2

3

4

Đào Thị Hòa

Lê Tất Thành

Nguyễn Hữu Chung

Phó trưởng phòng

Phó trưởng phòng

Phó trưởng phòng

024.3762 5066

024.3762 5066

VI. Phòng Tài nguyên – Môi trường

1

Nguyễn Hồng Phong

Trưởng phòng

024.3762 3226

2

Lê Thanh Hải

Phó phòng

 

3

Nguyễn Cương Quyết

Phó phòng

024.3762 3225

 

  

 

VII. Phòng Tài chính – Kế hoạch

1

Lương Xuân Dương

Trưởng phòng

024.3762 5204

2

Lê Thị Định

Phó trưởng phòng

024.3762 5062

3

Đỗ Đắc Khánh

Phó trưởng phòng

024.3762 5204

4Vũ Phương ĐôngPhó trưởng phòng 

VIII. Phòng Kinh tế

1

Bùi Phương Chi

Trưởng phòng

024.3762 5067

2

Nguyễn Kim Anh

Phó trưởng phòng

024. 3762 5067

3Hoa Anh DũngPhó trưởng phòng 

IX. Phòng Giáo dục và Đào tạo

1

Lê Đức Thuận

Trưởng phòng

024.3716 4892

2

Hà Thị Ngọc

Phó trưởng phòng

024.3716 3265

3Phạm Ngọc LanPhó trưởng phòng 

4

Trần Thị Vinh

Phó trưởng phòng

024.3716 0438

X. Phòng Y tế

1

Hoàng Hy Thiêm

Trưởng phòng

024.3722 1341

2

Lã Ngọc Sang

Phó trưởng phòng

024.3734 6523

XI. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

1

Lương Tuấn Dũng

Trưởng phòng

024.3762 5138

2

Lưu Quang Vũ

Phó trưởng phòng

024.3215 9502

 

 

  

XII. Phòng Văn hoá và Thông tin

1

Lê Thị Khanh

Trưởng phòng

024.3762 4342

2

Nguyễn Thị Tuyết Thanh

Phó Trưởng phòng

024.3762 5069

3

Nguyễn Thị Nhàn

Phó Trưởng phòng

024.6675 3957