|
Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Quận (31/5/1961 - 31/5/2021) và thành lập Đảng Bộ Quận Ba Đình (9/6/1961 - 9/6/2021).

Quận Ba Đình tổ chức nhiều hoạt động hướng tới Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11

content:

Trong đời sống xã hội, pháp luật có vai trò quan trọng đặc biệt, vừa là công cụ quản lý nhà nước hữu hiệu, vừa tạo hành lang pháp lý an toàn, tin cậy, thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay, yêu cầu tăng cường vai trò của pháp luật là một tất yếu khách quan. Cùng với việc không ngừng xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống trở thành yêu cầu cấp thiết, cần được thực hiện thường xuyên, liên tục và hiệu quả với nhiều hình thức, biện pháp phù hợp. Ngày Pháp luật là một trong những hình thức, biện pháp, là một mô hình triển khai cụ thể nhằm đáp ứng yêu cầu đó.

Theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Ngày Pháp luật (09/11) được tổ chức để tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, đồng thời tăng cường nhận thức cho mọi người về vai trò của luật pháp trong đời sống, tăng cường sự hiểu biết pháp luật và khả năng thực thi pháp luật trong hoạt động quản lý Nhà nước, hoạt động kinh tế - xã hội và sinh hoạt hàng ngày của người dân.

Thông qua Ngày Pháp luật giúp cho mọi tổ chức, cá nhân có ý thức tuân thủ pháp luật tốt hơn, là dịp để đánh giá lại những kết quả đã đạt được và những hạn chế trong hoạt động xây dựng, thực thi pháp luật; là cơ hội để tổ chức nhiều hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho cộng đồng thông qua những cách thức khác nhau. Qua đó, những người thi hành pháp luật cũng sẽ nhận được những thông tin phản hồi, những quan điểm đánh giá về tất cả các quy định pháp luật cũng như cách thức thực hiện, hiệu quả của hệ thống pháp luật đối với đời sống xã hội; từ đó hoàn thiện hơn hệ thống pháp luật, cũng như cải thiện, nâng cao hoạt động của hệ thống tư pháp.

Quận Ba Đình chỉ đạo các ngành, các đơn vị tập trung tuyên truyền, phổ biến nội dung, tinh thần của những Luật mới: Luật Tố cáo, Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Đất đai, Luật sửa đổi bổ sung 37 luật về quy hoạch, An toàn giao thông, xâm hại trẻ em,...Việc tổ chức Hội nghị tuyên truyền Ngày Pháp luật năm nay là đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý sâu rộng, tạo động lực để triển khai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, thiết thực hơn trong những năm tiếp theo, góp phần vào công cuộc xây dựng Quận nói riêng và vào thành quả chung của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Một trong những hoạt động thiết thực nhằm tôn vinh pháp luật đó là việc tổ chức Hội thi “Hòa giải viên giỏi” năm 2019 trên địa bàn Quận, tham gia 02 cuộc thi “Hòa giải viên giỏi” và cuộc thi “Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến” do Thành phố tổ chức. Quận Ba Đình đã quyết tâm cao từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện và thu được kết quả đáng khích lệ.

Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong những năm qua, quận Ba đình sẽ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo sát sao, có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đối với công tác Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói riêng và việc tuân thủ pháp luật nói chung để Quận là một trong những đơn vị dẫn đầu của Thành phố, góp phần xây dựng đất nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh!

Thu Hà - Phó TP Tư pháp

 

content:

content:

Thư viện hình ảnh

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 358
Số lượt truy cập: 369244