Văn bản pháp luật

Kế Hoạch:Thực hiện Chương trình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng cho trẻ em khuyết tật trên địa bàn quận Ba Đình giai đoạn 2021-2025.


Số văn bản Số 295/KH-UBND ngày 24/11/2021
Trích yếu Kế Hoạch:Thực hiện Chương trình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng cho trẻ em khuyết tật trên địa bàn quận Ba Đình giai đoạn 2021-2025.
Ngày ban hành 24/11/2021
Ngày có hiệu lực 24/11/2021
Cơ quan ban hành UBND Quận Ba Đình
Người ký
Loại văn bản Kế hoạch
Tài liệu đính kèm kh-295-2021(24.11.2021_15h49p27)_signed_1637815170529.pdf
content:

content: