Văn bản pháp luật

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức,viên chức,người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn quận Ba Đình năm 2023


Số văn bản Số 270/KH-UBND
Trích yếu Tổ chức các hoạt động tuyên truyền Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức,viên chức,người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn quận Ba Đình năm 2023
Ngày ban hành 12/10/2023
Ngày có hiệu lực 23/10/2023
Cơ quan ban hành UBND Quận Ba Đình
Loại văn bản Kế hoạch
Tài liệu đính kèm KH270_1698056941300.pdf
content:

content: