Văn bản pháp luật

Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thí điểm Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư


Số văn bản 122/KH-UBND
Trích yếu Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thí điểm Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư
Ngày ban hành 22/04/2024
Ngày có hiệu lực 13/05/2024
Cơ quan ban hành UBND Thành phố Hà Nội
Loại văn bản Kế hoạch
Tài liệu đính kèm KH-122_2024_1715592979179.pdf
content:

content: