Văn bản pháp luật

V/v Triển khai Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 05/4/2024 của Thành uỷ Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng công an phường kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn quận Ba Đình


Số văn bản Kế hoạch số 195/KH-UBND
Trích yếu V/v Triển khai Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 05/4/2024 của Thành uỷ Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng công an phường kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn quận Ba Đình
Ngày ban hành 28/05/2024
Ngày có hiệu lực 28/05/2024
Cơ quan ban hành UBND Quận Ba Đình
Loại văn bản Kế hoạch
Tài liệu đính kèm kh-195-2024_1718011783507.pdf
content:

content: