Văn bản pháp luật

Thực Hiện Công điện số 01/CĐ-UBND của Chủ tịch UBND TP Hà Nội


Số văn bản 59/UBND-VP
Trích yếu Thực Hiện Công điện số 01/CĐ-UBND của Chủ tịch UBND TP Hà Nội
Ngày ban hành 09/04/2021
Ngày có hiệu lực 09/04/2021
Cơ quan ban hành
Người ký
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm
content:

content: